Новини
  •       Първият от петте класа на габровското ОУ "Ран Босилек", които спечелиха ...още...
  •        В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание -...още...
  •     Първата инициатива на Националния музей на образованието, посветена на 230 години...още...
  •     Най–пълна информация за изпълнение завещанието на Васил Априлов от неговите...още...
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
всички новини

Донка Ботева дари ценен сборник от 1930 г. на Националния музей на образованието

5 Февруари 2019

  
    В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание - том първи на сборника "България 1000 години: 927-1927". 

    Дарителският жест е на специалиста по архивистика Донка Ботева от София. Г-жа Ботева е работила дълги години в Габровския архив, после - в Държавна агенция "Архиви". Като автор на "История на СДС: 7.12.1989 - 7.12.2009 (Дати, събития, личности)" тя направи принос в изследването на най-новата политическа история на България.

    Том първи на "България 1000 години: 927-1927" е издаден през 1930  година в тираж 3000. Според предговора, написан от министъра на народното просвещение Никола Найденов, "юбилейната книга е първи крупен опит да се проследи и обобщи в достъпна форма духовната и материална култура на Симеоновата епоха, Възраждането и петдесетте години свободен живот."

    Идеята на правителството на Андрей Ляпчев е сборникът да излезе в средата на май 1928 година, когато се организират общонародни тържества за отбелязване на "две от най-значителните исторически събития - 1000 г. от царуването на Симеон Велики и и 50 г. от освобождението на България - с 20-годишнината от възкачването на престола на Цар Борис III".

    За участие в сборника са поканени най-видните историци и изследователи - проф. Васил Златарски, проф. Стефан Бобчев, проф. Иван Шишманов, проф. Петър Ников, д-р Димитър Страшимиров, д-р Иван Сакъзов, Карел Шкорпил, Кръстю Миятев, Андрей Протич и други.

    Обширността на материята (том първи е над 1000 страници с   репродукции, архитертурни схеми, карти) и трудностите по съставяне на подобен род научни сборници, които да бъдат в научно-популярна форма, забавя отпечатването с две години, обяснява още министър Найденов. 

    Хронологично том първи завършва с Руско-турската война от 1877-78 година.        

    Националният музей на образованието изказва сърдечна благодарност на г-жа Донка Ботева за ценното дарение.  

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


22 февруари, петък

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"