Новини
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители от 29 юни до 2 юли...още...
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
всички новини

Донка Ботева дари ценен сборник от 1930 г. на Националния музей на образованието

5 Февруари 2019

  
    В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание - том първи на сборника "България 1000 години: 927-1927". 

    Дарителският жест е на специалиста по архивистика Донка Ботева от София. Г-жа Ботева е работила дълги години в Габровския архив, после - в Държавна агенция "Архиви". Като автор на "История на СДС: 7.12.1989 - 7.12.2009 (Дати, събития, личности)" тя направи принос в изследването на най-новата политическа история на България.

    Том първи на "България 1000 години: 927-1927" е издаден през 1930  година в тираж 3000. Според предговора, написан от министъра на народното просвещение Никола Найденов, "юбилейната книга е първи крупен опит да се проследи и обобщи в достъпна форма духовната и материална култура на Симеоновата епоха, Възраждането и петдесетте години свободен живот."

    Идеята на правителството на Андрей Ляпчев е сборникът да излезе в средата на май 1928 година, когато се организират общонародни тържества за отбелязване на "две от най-значителните исторически събития - 1000 г. от царуването на Симеон Велики и и 50 г. от освобождението на България - с 20-годишнината от възкачването на престола на Цар Борис III".

    За участие в сборника са поканени най-видните историци и изследователи - проф. Васил Златарски, проф. Стефан Бобчев, проф. Иван Шишманов, проф. Петър Ников, д-р Димитър Страшимиров, д-р Иван Сакъзов, Карел Шкорпил, Кръстю Миятев, Андрей Протич и други.

    Обширността на материята (том първи е над 1000 страници с   репродукции, архитертурни схеми, карти) и трудностите по съставяне на подобен род научни сборници, които да бъдат в научно-популярна форма, забавя отпечатването с две години, обяснява още министър Найденов. 

    Хронологично том първи завършва с Руско-турската война от 1877-78 година.        

    Националният музей на образованието изказва сърдечна благодарност на г-жа Донка Ботева за ценното дарение.  

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка