Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини
    Протоколната и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН са сред първите инвентирани материали в основен фонд на Националния музей на образованието - Габрово. Най-ранните дарители на НМО са НИОО „Тодор Самодумов” и МНП – от тях са придобити голяма част от съхранените материали от първия Държавен училищен музей (1905) – София, открит по инициатива на проф. Иван Шишманов, министър на народното просвещение. Първият училищен музей с известни прекъсвания продължава своята дейност до 1945 г.    През 1950 г. към Българската академия на науките се открива Педагогически институт. Една от основните задачи на института е да организира създаването на музей на образованието. В протоколната книга са записани решенията на комисията по организацията и структурирането на музея. На първото заседание с дата 26.05.1951 г. присъстват Цвятко Петков - отговорник на музея, Асен Киселинчев, Христо Василев, София Аврамова – членове. Направен е отчет за трудностите при изграждането на образователната институция. Избрана е комисия, в която е включен и Найден Чакъров като член. Тя взема решение за тематичната структура на музея и изграждането на архив, който да съхранява историята на учебното дело в България.


    През следващите години комисията променя своя състав, като към нея се присъединяват: Л. Краев, А. Цветков, Ж. Атанасов (председател), Хр. Василев. През 1955 г. Педагогическият музей променя името си - Музей на народното образование. Три години по-късно се нарича Музей на българското образование. Дейността на Просветно-педагогическия музей се изразява в издирването и събиране на материали, свързани с историята на образователното дело. През 1964 г. Педагогическият институт преминава под ръководството на МНП с името НИОО „Тодор Самодумов”.


    Протоколите са водени от 1951 до 1964 г. и отразяват решенията за стойността на закупените и дарени материали, които са записани в инвентарната книга. В нея са заведени 405 инвентарни номера за периода 1952-1962 г. Протоколната книга е описана под № 78 С във фонд Най–нова история, а инвентарната книга се съхранява в Научен архив под № 329. Тези културни ценности са важна част от първите материали, постъпили в основния фонд на Националния музей на образованието - създаден с решение на Министерски съвет. Дългогодишната идея за откриване на музей на образованието намира своята реализация през 1973 г. в град Габрово. 
Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.