Новини
  •     Министър Красимир Вълчев прие предложението на Националния музей на образованието...още...
  • По повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието - наследник и...още...
  • 225 години от рождението на «Патриарха на българските писатели и педагози»  и 183 г. от...още...
  •      Как детският периодичен печат през миналия век разказва на малките си...още...
  •      В продължение на два месеца Богдан Андреев, главен учител по История и...още...
всички новини

 

    Неофит Рилски е автор на първите български методически ръководства за обучение по взаимоучителната метода. „Изложение предания на Габровското взаимноучително  училище” е съставено  през 1834 г. за нуждите на Габровското взаимно училище. „Обучения и повеления в первоначалните училища, които се ръководствувуват от взаимноучителниат способ, то ест таблица на взаимноучителниа способ” е разработено през 1835 г. в Габрово и е предназначено да служи като ръководство за новооткриващите се взаимни училища в цялата страна.

      В „Изложението” организацията на взаимното обучение е представена във вид на таблица в две вертикални колони. В лявата колона с поредна номерация от 1 до 33 са формулирани действията и дейностите, които извършват учениците, главният показвател, останалите показватели, дверниците, общият надзирател. В дясната колона са посочени сигналите, които дават учителят и главният показвател на общия надзирател, показвателите по четене и писане, дверниците, на всички останали ученици, както и дейностите, които се изпълняват при всеки сигнал. Според ръководството занятията се провеждат сутрин (писане и четене) и следобед (аритметика и четене) по четири астрономически часа.     Въз основа на практическия си опит Неофит преработва методическото ръководство и съставя ново. Организационната структура на взаимното училище в „Обучения и повеления…” е представена в 66 точки, които във вертикален ред включват влизане в училището и проверка на присъстващите, действия на пясъчния чин, писане, четене, аритметика, подготовка за писане и излизане от училището. В хоризонтален ред таблицата има три графи. В първата се определя какво трябва да правят учениците и показвателите по четене, писане и аритметика. Във втората се посочват устните сигнали, които показвателите дават на учениците. Третата указва сигналите, които се дават със свирка, звънец и  ръце.

      Представена схематично в таблица, организационната структура на взаимното обучение се възприема бързо и лесно и се прилага на практика от учителите.


 


Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Ръководства на Неофит РилскиSave Save Save Save