Новини
  •      На 18 април следобяд Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на...още...
  •      На 18 април следобяд Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на...още...
  •      Това беше темата на организираната от Националния музей на образованието и...още...
  •          Руско-турската война от 1877-78 година е темата на съвместната изложба...още...
  •      Министерството на културата одобри предложението на Националния музей на...още...
всички новини

     За първи път след Освобождението в „Программа на предметите в Трикласно училище” от 1880 г. и „История на българский народ” от Стефан С. Бобчев, 1881 г. е включено изучаването на темата за Руско-турската война (1877-1878). 


     Програмата е прехвърлена от библиотеката на Националния музей на образованието във фонд „Нова история” през 1977 г. На корицата се съдържа печат на Габровската реална гимназия. Извършена е реставрация, благодарение на която е запазена в отлично състояние. Програмата е приета с окръжно № 2318 от Министерството на народното просвещение. Според нея в III клас (днешния VII-ми) се изучават следните предмети: закон Божи; български език; география; история; естествоведение; аритметика; практическа геометрия с чертане; рисуване; нотно пеене и гимнастика (в женските училища е заменена с ръкоделие). За обучението по История са предвидени 2 учебни часа на седмица.

     Националният музей на образованието закупува учебника на Стефан С. Бобчев от дългогодишния учител и просветен деец Иван Пушкаров от Севлиевско през 1977 г. Пушкаров предава на музея и редица други училищни материали, които попадат в създадения на негово име фонд. „История на българский народ” е съставена за средните училища според програмите на Министерството на народното просвещение. Като образец авторът използва книгата „История на българите” на чешкия историк и славист Константин Иречек от 1876 г., което е първият опит да се създаде цялостно изложение за пътя на българския народ от неговото появяване до 1875 година. Учебникът на Бобчев съдържа 296 страници в 30 глави. Предисловието е написано от съставителя. На заглавната страница е поместен подпис на притежателя – „Ив. Пушкаров”. От вътрешната страна на предната корица се вижда печат на „Драгол Мичев, книговезец от Ловеч”.

Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Руско-турската война (1877-1878) в училищната книжнина в първите години след Освобождението

     Save Save Save Save