Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Инициативи на НМО с логото на Европейската година на културното наследство

21 Февруари 2018     Министерството на културата одобри предложението на Националния музей на образованието събитията, свързани с отбелязване на 45-та годишнина на музея, да използват логого на Европейската година на културното наследство.

     Инициативите, които ще носят логото, са:

  1.      - Експозиция на открито „Алея на знанието. Началото... “

     - Международна изложба „Пътят на образованието в славянския свят“ (с участието на десет държави)

     - Илюстровано издание „Музейна хроника Началото и пътят напред“

      - Международна научна конференция „Музеите и училищната история“

     Националният музей на образованието – Габрово е създаден с Решение на Министерски съвет през 1973 г. и е наследник и продължител на първия Държавен училищен музей, открит по инициатива на проф. Иван Шишманов (министър на народното просвещение) през 1905 година.

     Музеят е живата памет на българското образование и съхранява над 180 000 културни ценности, свързани с просветното ни минало от X век до наши дни.

     Като културна и научна организация и специализирано звено към Министерството на образованието и науката за съхранение и развитие на образованието, музеят се наложи като уникална национална институция и доказа своето място сред сродните музеи в Европа. 

 

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.