Новини
  •       Първият от петте класа на габровското ОУ "Ран Босилек", които спечелиха ...още...
  •        В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание -...още...
  •     Първата инициатива на Националния музей на образованието, посветена на 230 години...още...
  •     Най–пълна информация за изпълнение завещанието на Васил Априлов от неговите...още...
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
всички новини

Книжовното наследство на Неофит Рилски показва изложба в НМО

15 Януари 2018

225 години от рождението на «Патриарха на българските

писатели и педагози»  и 183 г. от откриването на Габровското училище

     Националният музей на образованието, който съхранява голяма част от книжовното наследство на Неофит Рилски, показва седем оригинални издания на първия учител, въвел взаимоучителната метода в откритото на 2 януари 1835 година в Габровопървоновобългарско училищe.

     Сред тях е "Българска граматика", издадена в Крагуевац, 1835 г. -  първата граматика на български език.

     Точният тираж на книгата не е известен, но е внушителен за времето си. Отец Неофит получава 387 граматики, издателите на учебника братя Мустакови изпращат в Габровското училище 535 броя.

     Системният труд, който отразява езиковата действителност в българските земи,  се приема за начало на новобългарската граматична традиция. Използва се като учебник в почти всички български училища през 30-те години на ХІХ век.

     В продължение на три десетилетия не излиза от училищните стаи и преводът на Новия завет на Неофит. НМО показва две издания на завета – второто, отпечатано в Смирна през 1850 г. и третото - в Букурещ, три години по-късно.

     Още един труд, който е актуален и се използва 165 години след неговото създаване, е речникът, отпечатан в Константинопол със заглавие „Христоматия на славянския език“.

     Също много използван през ХІХ век е и значителният по обем Лексикон към Христоматията (славяно-гръцки речник).

     Отец Неофит цял живот работи над гръцко-български речник, който не издава. Въпреки това историята приема, че Неофит стои в основата на българската лексикография. За този лексикон научаваме от предговора на "Краткое и ясное изложение... на греческиа язик", Белград, 1835 г.  Речникът също е сред показаните оригинали.

     Освен книгите на Неофит в арт коридора на музея е експонирана фотодокументална изложба за живота и делото на възрожденския учител, просветител и книжовник; за Габрово и училището, готово да приложи модерната Бел-Ланкастърска метода на обучение; за учениците на Неофит, записали имената си като най-ревностни български просветители и продължители на делото му.

     Повечето от тях след завършване на обучението си стават учители - Захарий Круша в Копривщица, София и Самоков; Брайко хаджи Генович - в Карлово и Калофер;  Христо поп Митев - в Карлово; Калист Луков - в Сопот, Габрово, Одрин и Самоков; Захарий Княжески - в Габрово и Търново; Илия Грудов и Цвятко Самарджиев - в Габрово.

     Новоткритите училища се организират по образец на Габровското училище и получават от него учебници и учебни помагала. Така то се превръща в "главен разсадник на българското образование".

     Васил Априлов сравнява посветения на българското пробуждане свещеник, педагог и писател със светско име Никола Поппетров Бенин, с Кирил и Методий. Неговият най-известен ученик Захари Зограф го представя като „човек, чрез когото е дошло благополучието на целия български народ”. Чешкият историк Константин Иречек, който става министър на народното просвещение когато Неофит умира (1881), го нарича „Патриарх на българските писатели и педагози”

.

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


22 февруари, петък

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"