Новини
  •     Проявите под наслов „Техният ден – времена, събития, личности” са вторият...още...
  •      Проф. Симеонова предава дарението на Мая Карагьозова, директор на Националния...още...
  •      "Аз искам колкото пушки има в българските общоисторически  музеи, толкова и...още...
  •     Министърът на образованието и науката Красимир Вълчев изпрати поздравление до...още...
  •    Международна научна конференция „Музеите и училищната история" ще се проведе на 25 и...още...
всички новини

Националният музей на образованието – партньор в Седмицата на кариерното ориентиране

20 Ноември 2017

 

    Директорът на НМО Мая Карагьозова с ученици от ПМГ "Акад. Иван Гюзелев" - първата група в Седмицата на кариерното ориентиране.

   Националният музей на образованието се включи в седмица, посветена на кариерното ориентиране на учениците в Габровска област под наслов „Дойдох. Видях. Избрах!“, която се проведе от 13 до 17 ноември.

    Тя се организира от Областна администрация - Габрово, съвместно с Регионално управление на образованиетои Център за кариерно ориентиране в Габрово.

    В отворената инициатива музеят е един от първите 15 партньори-домакини, които в продължение на пет дни приемаха групи ученици от IX и X клас, за да ги запознаят с различни професии в реална работна среда.

    По решение на ръководството на НМО посешенията на учениците се проведоха на принципа на индивидуалния и диференциран подход. Професионалната „екскурзия” беше съобразена със спецификата на музея от една страна и с профила на гостуващото училище, от друга.

   Богатият спектър от възможности за професионална реализация в НМО се определя от факта, че той е единствената културна и научна организация, която съхранява и популяризира движими културни ценности, свързани с историята на българската просвета и образование, и едновременно с това е специализирано обслужващо звено към Министерството на образованието и науката. НМО е съвременен тип музей, който прилага в работата си новите компютърни и информационнитехнологии. Тази специфика беше показана селективно и съобразена с отделните групи (10-12 ученика) в зависимост от това дали са от общообразователно или  професионално училище. Този подход допринесе за ефективното участие на музея в инициативата „Дойдох. Видях. Избрах!“.

    Мирослав Петров от ПТГ „Д-р Никола Василиади” е категоричен в избора си - да се занимава с Физика и то в научната област, но на 16 ноември с удоволствие се запозна с дигитализацията на музейните фондове, в въвежданите на съвременни технологии в НМО, с уредите по физика в кабинета по естествени науки и първите прожекционни апарати, използвани през втората половина на миналия век в българското училище.

    Например групата от Професионална гимназия по туризъм „Пенчо Семов”, където има специалности  „Екскурзоводство” и „Туристическа анимация” беше запозната приоритетно с работата на екскурзовод-аниматорите в музея. Учениците от Природоматематическа гимназия „Акад. Иван Гюзелев” и Професионална техническа гимназия „Д-р Никола Василиади” – с длъжностите, които покриват дейностите в направление „Информационно осигуряване, комуникации и мултимедийно студио” (Мултимедиен специалист, Графичен дизайнер, Връзки с общественността, дейността на уредниците, свързана с дигитализацията на фондовете).

    Групата от СУ „Райчо Каролев” - Габрово се запознава с работата на екскурзоводите аниматори

    За участниците в Седмицата на кариерното ориентиране, които са  с хуманитарен профил (СУ „Райчо Каролев”, СУ „Отец Паисий”, Национална Априловска гимназия), акцентът беше насочен предимно към длъжностите Музеен педагог, Уредник, Екскурзовод.

    Всички групи имаха обща презентационна част за запознаване с музея чрез 10-минутен филм за неговото създаване  и  развитие.

    Петте дни на кариерното ориентиране започваха в кинозалата на музея с филм за създаването и развитието на НМО

    Всеки един участник имаше възможността да се срещне с  отделните служители, да задава въпроси, свързани с характера на работата, с личната мотивация, с творческото развитие и кариерната перспектива.

    Участниците в „Дойдох. Видях. Избрах!“ попълниха анкетни карти за обратна връзка след посещението, които следват замисъла на наслова – какво са видели и какво биха избрали.

    Резултатите от анкетите в НМО,  графа „избрах”, са в полза на съвременния музей и въвеждането на новите технологии във фондовата и експозиционната дейност и работата с публика. Над 70% от анкетираните избраха професии, свързани с направление „Информационно осигуряване, комуникации и мултимедийно студио”. На второ място са предпочитанията, свързани със събирателската и научноизследователска дейност (уредници) и на трето (с незначителна разлика от второто място) – работата на екскурзовод-аниматорите и музейния педагог.

    Умението да ръководи екип, който пази съкровище от близо 200 000 единици, привлече ученичка от природонаучен профил и тя избра длъжността Директор.

    Виктор Нешев и Никол Бонева от Националната Априловска гимназия внимателно слушат разказа на уредника Веселин Лазаров как един предмет извървява пътя от дарение до културна ценност и експонат

  В първия етап на Седмицата на кариерното ориентиране, която ще продължи и в други общини на областта, участваха 15 фирми, организации, културни институции, здравни заведения и други.

    При старта на Седмицата областният управител на Габрово Невена Петкова обяви, че инициативатаще се разширява по обхват,   сфери на дейности  ученици.

   Различното от други дейности, свързани с кариерното ориентиране, е, че тази Седмица е изградена върху желанието на учениците. Направено е предварително проучванепрез октомври сред IX и X класове във всички училища в Габрово и  835 ученика са отбелязали в кое направление имат желание да се развиват и кое реално работно място искат да посетят и опознаят.  

    След приключване на Седмицата всички участници – организатори и домакини, ще обсъдят резултатите от нея.Те ще бъдат представени и на 22 ноември в Брюксел по време на втора Европейска седмица на професионалните умения, организирана от Европейската комисия.

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.