Новини
  •      На 18 април следобяд Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на...още...
  •      На 18 април следобяд Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на...още...
  •      Това беше темата на организираната от Националния музей на образованието и...още...
  •          Руско-турската война от 1877-78 година е темата на съвместната изложба...още...
  •      Министерството на културата одобри предложението на Националния музей на...още...
всички новини

Дигитализации

Ръководство за учениците (как да изучават уроците си) от Андрей Цанов, 1874 г. Книжка първа. (II изд.)
Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка първа. Как да ся учат уроци. От Андрей С. Цанов. Второ издание, 1874. Книжарницата Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес. (Виена, печатница на Българското отделение Янко С. Ковачев и сие) 31 с.
Инв. № 745 (3) В още...
Ръководство за учениците (как да изучават уроците си) от Андрей Цанов, 1873 г. Книжка първа.
Напредък. Наръчни книжки за онези, които желаят наука и успех. Книжка първа. Как да ся учат уроци. От Андрей С. Цанов. 1873. Книжарницата Хр. Г. Данов в Пловдив, Русчюк, Велес. Във Виена, у печатн. на Л. Сомера и др. 35 с.
Инв. № 745 В още...
Ръководство за възпитанието на девойките. Превод на Атанас Шопов, 1874 г.
По възпитанието на девойките [от Фенелон]. Превел А. П. Шопов. Цариград, в печатницата на Д. Арамиана. (С буквите на Ив. Найденова.) 1874. 151 с.
Инв. № 738 В още...
Ръководство за възпитание на децата. Превод на П. Бояджиев, 1875 г.
Майка-къщовница или по кой начин трябва майката да възпитава децата си нравственото в къщи [от Дж. Абът]. Превел П. Д. Бояджиев и напечатал с помощта на почитаемите си спомоществователи. Букурещ, в печатницата на "Знание", 1875. 152 с.
Инв. № 729 В още...
Педагогика или основна наука за възпитание и наставление от Фридрих Дитес (издава Тодор Станчев), 1873 г.
Педагогика или основна наука за възпитание и наставление. Извод от теоретическата педагогика на Фридриха Дитеса. Първо издание. Издава Т. Х. Станчев. Русе, в печатницата на Дунавската област, 1873. 64 с.
Инв. № 726 В още...
Педагогия, 1892 г.
Педагогия в четири части. Част I ВЪЗПИТАНИЕ. Басаричек, С. Превод на Илия Гудев и Тодор К. Танев, трето преработено издание. Печат и издание на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1892 г. Оригинал. Печатно. 226 с. 
Инв. № 846 К още...
Статия ''Няколко мисли за българский язик'' от Найден Геров, 1852 г.
Няколко мисли за българский язик и за образованието у блъгарите. Написано по повод на укорителний член въз българите, напечатани в 108, 109, 110 и 111 броеве на дневник "Босфорский телеграф" (Земено от "Цариградский вестник" [В, 68 - 79, 2 ян. 52 - 22 март 52]). [Цариград.] Печатня "Ц. вестника", 1852. 50 с.
Инв. № 723 В още...
''Детска градина'', 1928 г.
Месечно списание с възпитателна - образователна цел „Детска градина“. Издава: Дружество на Учителките при Софийските Детски Училища. София, април, 1928 г. София, Година IV, книжка II. Оригинал. Печатно. 24с.
Инв. № 13727 К
още...
''Детска градина'', 1923 г.
Месечно списание с възпитателна - образователна цел „Детска градина“. София, ноември, 1923 г., Година II, книжка III. Оригинал. Печатно. 32 с.
Инв. № 13725 К още...
Коледни приказки, 1937 г.
Книга, „Коледни приказки“. Разказани за малки деца. Касабова, Пенка, Милева. Издание на Американската детска градина. Печатница „Книпеграф“, София, 1937 г. Оригинал. Печатно. 49 с.    
Инв. № 14110 К още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Руско-турската война (1877-1878) в училищната книжнина в първите години след Освобождението

     Save Save Save Save