Новини
  •     Министър Красимир Вълчев прие предложението на Националния музей на образованието...още...
  • По повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието - наследник и...още...
  • 225 години от рождението на «Патриарха на българските писатели и педагози»  и 183 г. от...още...
  •      Как детският периодичен печат през миналия век разказва на малките си...още...
  •      В продължение на два месеца Богдан Андреев, главен учител по История и...още...
всички новини

Дигитализации

''Детска градина'', 1928 г.
Месечно списание с възпитателна - образователна цел „Детска градина“. Издава: Дружество на Учителките при Софийските Детски Училища. София, април, 1928 г. София, Година IV, книжка II. Оригинал. Печатно. 24с.
Инв. № 13727 К
още...
''Детска градина'', 1923 г.
Месечно списание с възпитателна - образователна цел „Детска градина“. София, ноември, 1923 г., Година II, книжка III. Оригинал. Печатно. 32 с.
Инв. № 13725 К още...
Коледни приказки, 1937 г.
Книга, „Коледни приказки“. Разказани за малки деца. Касабова, Пенка, Милева. Издание на Американската детска градина. Печатница „Книпеграф“, София, 1937 г. Оригинал. Печатно. 49 с.    
Инв. № 14110 К още...
''Скици по пътя на живота'', 1980 - 1999 г.
Автобиографичен материал „Скици по пътя на живота“ на Пенка Милева Касабова (1901 - 2000 г.) - директор на курса за подготовка на детски учителки при Американската детска градина, София, 1980/99 г. Оригинал. Машинопис с ръкописни бележки и отметки.  122 с. 
Инв. № 14088 К още...
Методическо ръководство по физическо възпитание, 1981 г.
Методическо ръководство  по физическо възпитание за 9 клас на Единно средно политехническо училище. Автори; Рачев, Кр., Охотникова, К., Мартинов, Г., Пелтеков, В. Държавна печатница „Тодор Димитров”, клон 1 -София. Държавна издателство "Народна просвета", София, 1981, 116 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 29652 С още...
Учебная книга российской словесности изданыя Николаем Гречем, 1822 г.
Учебная книга российской словесности или избранныя места из руских сочинений и переводов в стихах и проз, с присовокуплением кратких правил риторики и пиитики и истории российской словесности, изданыя Николаем Гречем. Част IV. Санктпетербург, 1822. 663 с.
Инв. № 1995 В още...
Методическо ръководство от Никола Живков, 1887г.
Детинска мъдрост, ръководство за възпитание и обучение на децата от люлката до 3 г. в дома и от 3 до 7 г., в училищата, част първа. Живков, Никола. Печатница на Хр. Н. Войников, Варна, 1887 г. Оригинал. Печатно. 78 с.  
Инв. № 3745 К 
още...
Методическо ръководство за забавачниците, 1894 г.
Нагледна метода за забавачниците. Упражнения и работа за децата първа част. По метода на Песталоци и Фрьобел. Делон, Ш и Делон, К. Превели: Лазаров, Н. и Хранов, Д., В. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1894 г., с 24 таблици. Оригинал. Печатно. 164 с.
Инв. № 3677 К
още...
Ръководство по ботаника, 1933 г.
Ръководство за практически занятия по ботаника за средните и начални училища. Автор: Николай Стоянов (професор по земл. ботаника в Университете§) и Илия Карагеоргиев (учител по естествена история в Разградската гимназия). София, 1933 г., 103 с.
Инв.№ 735 К още...
Ръководство по рисуване, [1910 г. ]
Практическо ръководство по рисуване за основни учители. Автор: Ж. Аугсбург. Прев.: Ант. Борлаков и Г. Михайлов. Варна, [1910 г.], 157 с
.Инв.№ 733 К още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Ръководства на Неофит РилскиSave Save Save Save