Новини
  •   На 30 септември приключи крайният срок за участие в Първия национален ученически...още...
  • Десетдневната процесия се превръща в събитие с огромна тържественост и национален...още...
  •      По повод началото на новата учебна година Националният музей на...още...
  •           С изложба, дарена от Националния музей на образованието, на 10...още...
  •          Националният музей на образованието ще посрещне новата учебна...още...
всички новини

Дигитализации

Ръководство по ботаника, 1933 г.
Ръководство за практически занятия по ботаника за средните и начални училища. Автор: Николай Стоянов (професор по земл. ботаника в Университете§) и Илия Карагеоргиев (учител по естествена история в Разградската гимназия). София, 1933 г., 103 с.
Инв.№ 735 К още...
Ръководство по рисуване, [1910 г. ]
Практическо ръководство по рисуване за основни учители. Автор: Ж. Аугсбург. Прев.: Ант. Борлаков и Г. Михайлов. Варна, [1910 г.], 157 с
.Инв.№ 733 К още...
Методика на рисуването, 1906 г.
Методика на рисуването в основното училище. Автор: д-р Д. Гинев. Видин, 1906 г. 2. доп. и попр. изд. с 8 табл., 139 с.
Инв.№ 732 К още...
сп. "Народна просвета", 1947г.
Списание  "Народна просвета". Месечно педагогическо списание. Орган на министерството на просветата и културата. София, 1947 г.. Оригинал. Печатно. 79 с..
Инв. № 2065 още...
Упражнения по ботаника, 1935 г.
Упражнения по ботаника. Опити, наблюдения, екскурзии, ботанически сбирки и училищни градини. Ръководство за учителя от прогимназиите. Автор: Божана Стоилова-Сълплиева (учителка в V Софийско основно училище "Антим І"). София, 1935 г., 92 с.
Инв.№ 730 К още...
Служебни листи на отдел "Народна просвета" - Павликени, 1952/53 г.
Служебни листи на отдел "Народна просвета" - Павликени. Редактор: Колю Георгиев, 1952/53 г.. Съдържа обобщени резултати от  учебно-възпитателната работа през първи учебен срок на учебната 1952/1953 г. и резултати от  учебно-възпитателната работа през трети учебен срок на учебната 1952/1953 г . Оригинал. Циклостил.19 с..
Инв. № 2069 С още...
Методика на обучението в прогимназиите, 1932 г.
Методика на обучението по история в прогимназията. С практически лекции за трите класа. Автор: Хр. Николов и Ив. Ст. Койнова. София, 1932 г., 128 с.
Инв.№ 728 К още...
Методика на обучението в прогимназиите, 1935 г.
Методика на обучението в прогимназиите по езико-историчната група предмети. Автор: Петър Енев (старозагорски областен училищен инспектор). Стара Загора, 1935 г., 212 с.
Инв.№ 727 К още...
Методика по вероучение, 1932 г.
Методика на обучението по вероучение в прогимназията. Теория и практика. Автор: д-р В. А. Манов. Библиотека Учителска практика. София, 1932 г., 128 с.
Инв.№ 726 К още...
Ръководство по нотно пеене, 1929 г.
Ръководство по нотно пение за прогимназиите и гимназиите. Ч. І. Автор: К. Николов (преподавател по музика в Пловдивския учителски институт). София, 1929 г., 36 с.
Инв.№ 725 К още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Детинска мъдростSave Save Save Save