Новини
  • Ваканция в Националния музей на образованието – Габрово   Забавни...още...
  • Програма на Национален център МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ към Национален музей на образованието за...още...
  •   Екипът на уникалното по рода си предаване на БНТ за генеалогия ­ - "Джинс", отново...още...
  • Работното време на експозицията е от 9:00 до 18:00 часа. Посещението в музея е съобразно...още...
  • "Да бъде тяхната памет вечна и неистрита от сърдцата на християнския род, и особено на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция училищни печати
Печат на училището във Велес (дн. Македония), 1845 г. Печатът е поставен върху дървено кубче, което изпълнява ролята на дръжка. Печатът е с кръгла форма, в средата е изобразен петел стоящ на скала обърнат към зданието на училището, в долната част на скалата е изписана годината 1845. Около тях е изписан текст: "Печ: Велеското българско училище". Размери: h - 2,5 см., d - 3,5 см. Печатът е изработен от месинг с дървено кубче.
Инв. № 1029 В още...
Колекция училищни печати
Печат на Основно училище ``Д-р Петър Берон`` - с. Гъбене, община Габрово. 90-те год. на ХХ век. Печатът е с кръгла форма, в средата текст ``М Н П``, около него е наименованието на училището. Размери: h - 5,5 см, d -3,5 см. Изработен от пластмаса със сив цвят. С гумена пластина върху кръглата част.
Инв. № 26781 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Българо-съветското дружество - с. Мишевско, Момчилградско, 50-те години на ХХ век.
Инв. № 26780 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Профсъюза на работниците по просветата и културата. Професионална организация - с. Поповци, Дряновско. 1957-64 г. Печатът е с кръгла форма, в средата с текст ``Проф. организация с. Поповци Дряновско``. Около него е наименованието на организацията. Изработен от дърво, с гумена пластина върху кръглата част.
Инв. № 24444 ННИ още...
Колекция училищни печати
Щемпел на Народно начално училище ``Стефан Петров`` -кв. Недевци /Габрово/.           1970 -80 г.
Инв. № 29102 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Народно начално училище``Стефан Петров`` - кв. Недевци /Габрово/. 60-те - 70 -те год. на ХХ век.
Инв. № 29102 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Начално училище - кв. Недевци /Габрово/. 1995-2000 г.
Инв. № 29102 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Окръжно образцово средно държавно училище - Котел, 40-те год. на ХХ век. Печатът е с кръгла форма, в средата - гербът на Царство България, около него - наименованието на училището. Размери: h  - 8 см, d - 4 см. Кръгла  пластина  от месинг и  дървена конусовидна дръжка.
Инв. № 2504 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Промишлено училище по дървообработване - гр. Сливен. 50-те год. на ХХ век. Печатът е с кръгла форма, в средата -гербът на НРБ и текст: ``Народна Република България``, около него е наименованието на училището. Размери: h - 8 см,  d - 3,5 см. Изработен от дърво, върху кръглата част с гумена пластина.
Инв. № 2504 ННИ още...
Колекция училищни печати
Печат на Народна техническа гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура - гр. Сливен, 1947-52 г. Печатът е с кръгла форма, по средата кръг с изобразени пергел и триъгълник, около него е наименованието на училището. Размери: h - 7,5 см,  d- 4 см. Печатът е изработен от дърво, с гумена пластина върху кръглата част.
Инв. № 2504 ННИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение