Новини
  •      На 18 април следобяд Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на...още...
  •      На 18 април следобяд Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на...още...
  •      Това беше темата на организираната от Националния музей на образованието и...още...
  •          Руско-турската война от 1877-78 година е темата на съвместната изложба...още...
  •      Министерството на културата одобри предложението на Националния музей на...още...
всички новини

Съкровище на словото гостува в Националния музей на образованието

26 Май 2017

"Съкровищена словото"гостував Националния музей на образованието

 

      

Археологическият музей  "Велики Преслав" гостува в Националния музей на образованието - Габрово с материали и постерна изложба "Съкровище на словото", посветена на 1150 години от Великоморавската мисия на Св. Св. Кирил и Методий.

Подготвена от Института за литература при БАН, уникалната експозиция за пръв път е показана в Европейския парламент в Брюксел, след което продължава пътуването си в България и Европа.

       Постерите проследяват хронологически писмените практики в балканските земи от Античността към Средновековието; латинските и житийни извори за  Константин-Кирил Философ и Методий; появата на най-старата славянска азбука - Глаголицата; Моравската мисия на двамата братя; първите преводи на Евангелието, Апостола и Псалтира за мисията; учениците на Светите братя в България; използваната за пръв път в българските земи азбука - Кирилицата; автентичната книжовна традиция на средновековната ни държава при княз Борис I, цар Симеон, Иван Александър, Асен и Петър; съдбата на средновековните български писмени паметници – глаголически и кирилски.       Показани са най-значимите старобългарски  ръкописи на глаголица - Асеманиево, Зографско, Мариинско евангелие.

       Присъстват образци от писмото, украсата и оформлението на най-важните кодекси от ХII–XIII век - Добромирово евангелие, Битолски триод, Болонски псалтир.

       Включени са образци от книжнината през ХIV век  – Лондонско евангелие, Манасиева  хроника, Томичов псалтир.

       Специално място е отделено на Климент Охридски - най-забележителната личност в духовния и културен живот на Източна Европа през Средновековието; на Наум Преславски-Охридски – един от най-близките ученици на Кирил и Методий; на Константин Преславски и Йоан Екзарх, които идват в България след първите Кирило-Методиеви ученици - Климент, Наум и Ангеларий.

Представено е творчеството на патриарх Евтимий и дейността на Търновската книжовна школа.

       Археологическият музей „Велики Преслав” показва ценни експонати - Надпис на Тудора, открит близо до Кръглата църква във Велики Преслав; пособия на преславски книжовници от IX-X век (закопчалки за книги и мастилници от бронз, писала от желязо), бронзови нагръдни и процесийни кръстове на духовници от столицата Преслав.       В продължение на месец – до 23 юни, в изложбената зала на Националния музей на образованието посетителите могат да се запознаят с развитието на българската култура  през Средните векове, най-вече с  писменото наследство, неговата интересна историческа съдба и значението му за цялата славянска писменост. 
НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Руско-турската война (1877-1878) в училищната книжнина в първите години след Освобождението

     Save Save Save Save