Новини
  •     Министър Красимир Вълчев прие предложението на Националния музей на образованието...още...
  • По повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието - наследник и...още...
  • 225 години от рождението на «Патриарха на българските писатели и педагози»  и 183 г. от...още...
  •      Как детският периодичен печат през миналия век разказва на малките си...още...
  •      В продължение на два месеца Богдан Андреев, главен учител по История и...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Училище за децата. Разговор первий [от Мари дьо Пренс]. Превод от французки на болгарски [А. Гранитски]. [Цариград]. В типографията на "Ц. вестник", 1852. 199 с.
Инв. № 722 В още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратък учебник по пеене за средните мъжки и девически училища. Клас I-ви. Махан, К. Издава книжарницата на Бр. Кравареви, печатница „Единство“, Пловдив, 1897 г. 
Оригинал. Печатно. 49 с.
Инв. № 834 К
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратък учебник за английски език. Практично ръководство за лесно и основно изучаване на говоримия и писмения език. Д- р. Гаврийски, Димитър В. Издание на Юлиус Гроос, 
Хайделберг, 1908 г. Оригинал. Печатно. 218 с
Инв. № 833 К
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратък учебник за немски език, трето издание. Д-р. Гаврийски, Димитър В. Издание на Юлиус Гроос, Хайделберг, 1915 г. Оригинал. Печатно. 230 с.
Инв. № 832 К
още...
Учебник по литература за първи клас, 2 част, 1985 г.
Христоматия за първи клас - 2 част, експериментален. Издание I. Автори: Благовест Сендов с авторски колектив. Издава "Проблемна група по образованието при БАН". Отпечатан в Държавна печатница "Балкан". Ведомствено издание. София, 1985, 255 с. Оригинал. Печатно. 
Инв. № 17322 С още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география за трети клас на народните прогимназии, трето променено издание. Минев, П., Василев, Ив. Книгоиздателство „П. Мартулков“, София, 1943 г. Одобрено от Министерството на народното просвещение. Оригинал. Печатно. 152 с.
Инв. № 814 К 
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Аритметика за първи прогимназиален клас. Спасовски, Цв., Табаков, Сл., Странска, Т. Министерство на народното просвещение, служба за учебници и учебни помагала № 15, София, 1942 г. Оригинал. Печатно. 96 с. 
Инв. № 813 К
още...
Експериментален учебник ''ЛОГО'' за първи прогимназиален клас, 1983 г.
Експериментален учебник ''ЛОГО'' за първи прогимназиален клас. Издание I. Автор: Румен Николов. Консултант Благовест Сендов. Издава Проблемна група по образованието при БАН и МНП. Държавна печатница "Балкан". Ведомствено издание. София, 1983, 104 с. Оригинал. Печатно. 
Инв. № 17324 С още...
Учебник за четвърто отделение - 2 част, 1986 г.
Учебник за четвърто отделение - 2 част, експериментален. Издание I. Автори: Благовест Сендов с авторски колектив. Издава Проблемна група по образованието при БАН. Отпечатан в Държавна печатница "Балкан". Ведомствено издание. София, 1986, 280 с. Оригинал. Печатно. 
Инв. № 17331 С още...
Учебник за трето отделение - 3 част, 1983 г.
Учебник за трето отделение - 3 част, експериментален. Издание I. Автори: Благовест Сендов с авторски колектив. Издава Проблемна група по образованието при БАН. Отпечатан в Държавна печатница "Балкан". Ведомствено издание. София, 1983, 224 с. Оригинал. Печатно. 
Инв. № 17330 С още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Ръководства на Неофит РилскиSave Save Save Save