Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
История на християнската църква с 33 изображения от И. Гизелер. Преведена от немский язик от Ф. В. Флокен. Виена, Българската печатница на Янко С. Ковачев, 1876. 351 с. 33 обр.
Инв. № 823 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Петте книги Мойсееви. Битие, Изход, Левит, Числа и Второзаконие. Цариград - Галата, в печатницата на А. Х. Бояджиян..., 1868. 697 с.
Инв. № 822 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Пространен християнский катихизис за православната съборна восточна черква [от Филарет Московски митрополит]. Превел Хр. Г. Данов. Трето издание, 1873. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 152 с.
Инв. № 1418 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Жития святих за месяц януаря [от Димитрий Ростовски]. Преведени и натъкмени от Р. И. Блъсковa, напечатани задружно с Стеф. Богданова-Бойдаш. Книга първа, Букурещ, у Народната книгопечатница К. Н. Радулеску, 1867, 424 с.
Инв. № 813 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Псалтир или книга псаломска, верно и точно преведена от първообразнийт. Лондон и Цариград, Британско и иностранно библейско общество, 1877. 222 с.
Инв. № 809 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Православное учение или сокращено христианско богословие, сочинено на руски от приснопамятнаго митрополита Московскаго Платона в 1764 година. Нине же преведено на български и издано позволением и одобрением святия великия Христови церкве, в полза на православните християни от священоинока Хилиндарскаго Илариона Стоянова, еленчанина. В Цариграде, в Патриаршеската печатня, 1844. 232 с.
Инв. № 807 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Венец азбучний или нравствени наставления по азбуквено. Из съчиненията на Св. Д. Ростовский, преведе ся от първообразното на новобългарский язик. Издава Х. Йордан Х. Вълков, шюмнениц. Издание първо. Букурещ. В Народната книгопечатница на Стефана Росидескува..., 1863. 264 с.
Инв. № 806 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Броителница за първоначялни ученици от Георгий Я. Кирков. (По А. Л.) Пловдив. Издава книжярницата на Д. В. Манчева, в голямата улица при Куршюмухан, бр. 29, 1869. 79 с.
Инв. № 794 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Болгарска аритметика. Сочинена от Хр. К. Сичан - Николов. Букурещ. Напечатана у Йосифа Копайнига. 1845. 143 с.
Инв. № 792 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратка аритметика за началните ученици. От Теодора Т. Хрулева, взаимноучителя свищовскаго. Букурещ, в типографии Йосифа Романова и съдружества, 1858. 48 с.
Инв. № 790 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.