Новини
  • НАЦИОНАЛНИЯТ  МУЗЕЙ НА ОБРАЗОВАНИЕТО - ГАБРОВО   ТЪРСИ ДА НАЗНАЧИ   1.УРЕДНИК...още...
  • Войните от 1912-1918 и тяхното отражение върху училището показва изложба на НМО ...още...
  • Възпитаници на Елиза Ковачева - Цокова с изложба в Националния музей на...още...
  • Знакови учители направиха дарения на Националния музей на образованието Поредните от...още...
  • Деца от цялата страна завършиха учебната година с „Годишно изпитание”...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Химия. Учебник за VІІІ клас на средните училища според програмата от 1925 г. Автор: Ив. Томов. Пловдив, 1929 г., 104 с.
Инв.№ 741 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по счетоводство или държене на търговски книги и най-употребително писалищно знание за българските средни и реални училища. Наредил: Д. Т. Душанов (по А. Фон-Дер-Вее). Пловдив, 1882 г., 94 с.
Инв.№ 739 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Антропология за втори клас на народните прогимназии. Автор: Ст. Велчев и Ат Геиоргиев. Одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 1833/15.07.1926 г. София, 1926 г., 71 с.
Инв.№ 729 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Буквар и първа читанка. Автор: Г. Димитров. Одобрено от Министерството на народното просвещение. София, 1925 г. 6. прераб. изд., 79 с.
Инв.№ 722 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Инструментални машини. Ч. ІІ. Фрезови, пробивателни, точилни, шлифовални и винто-
резни машини. Учебник за VІ клас на средните механо-електротехнически училища. Ръководство за практическите механо-технически училища ипомагало за самообразование на индустриалци, занаятчии и работници. Автор: Атанас Енчев и Стефан Минков. София,
1928 г., 134 с.
Инв.№ 777 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Механична технолигия на металите. Част І и ІІ. Метали и шлосерство, ковачество и
леярство. Учебник за ІV клас на средните механо-електротехнически училища. Ръководство за допълнителните занаятчийски училища и помагало за самообразование на
индустриалци и занаятчии. Автор: Ст. Минков. София, 1941 г., 160 с.
Инв.№ 776 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Графостатика за средните технически и механо-технически училища в Царството и за
самообразование. Одобрено от Министерството на търговията, промишлеността и труда. Автори: Атанаст Енчев и Методи Матакиев. София, 1926 г., 76 с.
Инв.№ 775 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по механична технология за ІІ курс на средните механо-технически училища. Част ІІ.Ковачество и леярство. С притурка за изчисление зъбните колелета при нарязване
резба на струговете. Наредил: Стефан Минков. София, 1922 г., 95 с.
Инв.№ 774 К още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Космография. (Ръководство за училищата.) Съставили А. Малинин и К. Буренин, преподаватели в 4-та Московска гимназия. От третото изправено и допълнено издание превел Д. Енчев. Със 101 фигури. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1873. 204 с.
Инв. № 598 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Сравнително землеописание. Общи познания из землеописанието математическо, физическо и политическо от [К. Смирнов]. Превел и издал С. Радулов. Болград, в Училищната книгопечатница, 1866. 164 с.
Инв. № 597 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

ПОЩЕНСКИ МАРКИ ОТ ВАТИКАНА С ЛИКОВЕТЕ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ


Save Save Save Save