Новини
  •   На 30 септември приключи крайният срок за участие в Първия национален ученически...още...
  • Десетдневната процесия се превръща в събитие с огромна тържественост и национален...още...
  •      По повод началото на новата учебна година Националният музей на...още...
  •           С изложба, дарена от Националния музей на образованието, на 10...още...
  •          Националният музей на образованието ще посрещне новата учебна...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Славеноболгарское детеводство за малките деца. Напечатано с одобрением и иждивением его светлости княза Сербскаго Милоша Теодоровича Обреновича на дар учащейся болгарской юности; благословением же преосвященейшаго Сербии митрополита г. Петра. Собрано от различни списатели и сочинено на шест части за шест ученичнии чини: первом преведено от елиногреческаго диалекта на славеноболгарскаго и издано от Неофита архимандрита Хилендарца, родом  же котлянца. Част первая содержащая познания букви, срицания слогов, обучения добронравних, веществений имянителник, вседневната детинска молба. В Крагуевце, у Княжеско-сербской типографии, 1835. 54 с.
Инв. № 936 В още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Химия. Учебник за VІІІ клас на средните училища според програмата от 1925 г. Автор: Ив. Томов. Пловдив, 1929 г., 104 с.
Инв.№ 741 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по счетоводство или държене на търговски книги и най-употребително писалищно знание за българските средни и реални училища. Наредил: Д. Т. Душанов (по А. Фон-Дер-Вее). Пловдив, 1882 г., 94 с.
Инв.№ 739 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Антропология за втори клас на народните прогимназии. Автор: Ст. Велчев и Ат Геиоргиев. Одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 1833/15.07.1926 г. София, 1926 г., 71 с.
Инв.№ 729 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Буквар и първа читанка. Автор: Г. Димитров. Одобрено от Министерството на народното просвещение. София, 1925 г. 6. прераб. изд., 79 с.
Инв.№ 722 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Инструментални машини. Ч. ІІ. Фрезови, пробивателни, точилни, шлифовални и винто-
резни машини. Учебник за VІ клас на средните механо-електротехнически училища. Ръководство за практическите механо-технически училища ипомагало за самообразование на индустриалци, занаятчии и работници. Автор: Атанас Енчев и Стефан Минков. София,
1928 г., 134 с.
Инв.№ 777 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Механична технолигия на металите. Част І и ІІ. Метали и шлосерство, ковачество и
леярство. Учебник за ІV клас на средните механо-електротехнически училища. Ръководство за допълнителните занаятчийски училища и помагало за самообразование на
индустриалци и занаятчии. Автор: Ст. Минков. София, 1941 г., 160 с.
Инв.№ 776 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Графостатика за средните технически и механо-технически училища в Царството и за
самообразование. Одобрено от Министерството на търговията, промишлеността и труда. Автори: Атанаст Енчев и Методи Матакиев. София, 1926 г., 76 с.
Инв.№ 775 К още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по механична технология за ІІ курс на средните механо-технически училища. Част ІІ.Ковачество и леярство. С притурка за изчисление зъбните колелета при нарязване
резба на струговете. Наредил: Стефан Минков. София, 1922 г., 95 с.
Инв.№ 774 К още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Есопа фригийскаго баснотворца басни или приказки. Списани убо по елински от самаго того Есопа, а от елински преведени на славянобългарский язик от Райна Поповича П. С., елино-греческаго учителя от Карлово, а родом из Жеравна. А напечатани сос иждивение на Хаджи Найдена Йовановича, татарпазарджичанина и на свят издани в полза българскаго юношества. Издание първо. В Белград, в Княжеско-сербската книгопечатня, 1854. 80 с.
Инв. № 600 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Детинска мъдростSave Save Save Save