Новини
  •      На 18 април следобяд Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на...още...
  •      На 18 април следобяд Нейно Превъзходителство Закия Ел Мидауи, посланик на...още...
  •      Това беше темата на организираната от Националния музей на образованието и...още...
  •          Руско-турската война от 1877-78 година е темата на съвместната изложба...още...
  •      Министерството на културата одобри предложението на Националния музей на...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Естествена история първи път на български систематически изложена с приложни забележки и практически изводи. Част първа. Зоология. Клас І. Млекоподающи животни. Разряд І. Человек в сравнение с другите животни. Съчинена от Василия Х. Стоянова-Берон, доктора медицини и хирургии. Болград, в печатницата при Централното училище, 1870. 455 с.
Инв. № 751 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Личо Стойчев (Любен Каравелов). За въздухът и за неговото влияние на животните и растенията. Издание второ. Букурещ, 1872. (В печатницата "Свобода".) 52 с. – Детска библиотека № 2.
Инв. № 746 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Физика за главни народни училища от Д. Шуберт, преведена от Й. Груев. Със 76 фигури. Книжярницата на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1872.
Инв. № 744 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Практична метода или способ, как да изучи человек лесно французкий язик. Сочинена от D. F. Ahn, а преведена и издадена на български от С. Радулова за облегчение на Българското юношество. Болград, в училищната книгопечатница, 3 изд., 1875. 224 с.
Инв. № 737 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Психология или душесловие за учение на децата [от Т. Х. Галаудет]. Преведена от греческият на болгарският язик. В Смирне, в типографии А. Дамианова. 2 изд. препечатано точно от първото, 1851. 57 с.
Инв. № 734 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Уроци от землеописание от Й. Груева. Четвърто издание, оправено и допълнено. Книжарница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчук, Битоля, 1872. 278 с.
Инв. № 733 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Първа наука за малки деца. Издава ся от книжярницата на Д. В. Манчева. В Цариград, у щампарницата на А. Минасова, 1863. 32 с.
Инв. № 1370 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Първи познания за деца от Й. Груев. Седмо издание, 1873. - Малка книжица. Издава книжярница на Хр. Г. Данов и С-ие в Пловдив, Русчюк, Велес (Във Виена, у книгопечятн. А. Сомера.) 32 с.
Инв. № 731 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Нравоучение за децата [от Льо Пренс Дьомон]. Превел и издал С. И. Радулов. Одеса, в типографии Францова и Нитче, 1853. 135 с.
Инв. № 730 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Кратки начяла от нравствена философия [от Фр. Целанд.] Преведени от английский [от Ив. А. Тонджоров]. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечятн. Л. Сомера и Сие) 160 с.
Инв. № 727 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

Руско-турската война (1877-1878) в училищната книжнина в първите години след Освобождението

     Save Save Save Save