Новини
  • Премиера на „Снежанка и седемте джуджета” в Националния музей на...още...
  • "Съкровищена словото"гостував Националния музей на образованието         ...още...
  •          Публичен урок по метода на белгийския психолог и педагог...още...
  •         Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на...още...
  • Националният музей на образованието показва шест мобилни изложби в...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Перва понятия за детинско употребление когато начнът свободно да чтът. Приведени от французкий на славено-българский язик от Емануила Васкидовича. В Белград, в Княжеско-сърбската книгопечатня, 1847. 98 с. 4 табл. образи.
Инв. № 583 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Читанка от Кънча Кесарова за народните училища. Цариград, в печатницата на Македония, 1869. 68 с.
Инв. № 580 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Буквар болгарский за началните училища. В Цариград, в типографии Т. Дивитчиана, 1849. 32 с.
Инв. № 579 В още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Ръководство по руски език. Част І. Етимология. Съст.: Д. Благоев, учител при Пловдивската мъжка гимназия. Пловдив, 1900 г., 72 с.
Инв.№ 650 К още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Бащин язик за малки деца. Пръва година (книжка 1). Буквар по гласна метода, с примери за пръвоначялно рисование и изображения. Написа Д. В. Манчев... Ново издание. 1872. 24 с.
Инв. № 1963 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Бащин язик за малки деца. Третя година (Книжка ІІІ.) Вторий дял – третя книга за учение след букваря с изображения. Написа Д. В. Манчов... Първо издание. 1873. 159 с.
Инв. № 662 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Бащин язик. Книжка ІІ. Пръва година. Вторий дял – Пръва книга за учение след букваря с изображения. Натъкми Д. В. Манчов... Пято издание, 1874. 71 с.
Инв. № 660 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Бащин язик за малки деца. Пръва година (книжка 1). Буквар по гласна метода, с примери за пръвоначялно рисование и изображения. Написа Д. В. Манчев... Ново издание. 1872. 24 с.
Инв. № 659 В още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Бащин язик за малки деца. Книжка III. Втора година. Втора книга за учение след букваря с изображения. Състави Д. В. Манчев... Второ издание допълнено, 1872. 122 с.
Инв. № 575 В още...
Колекция"Учебници 1878-1944 г."
Природознание за трето отделение. Автори: Хр. Спасовски и Геньо Дочев. Одобрено от Министерството на народното просвещение чрез състезание по програмата от 1936 г. София, 1941 г., 64 с.
Инв.№ 638 К още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 -Директор
066 / 800 440 -Уредници
066 / 806 461 -Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 08:00 - 18:00
събота - 08:30 - 16:30
неделя със заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя със заявкаЕкспонат на месеца

ПОЩЕНСКИ МАРКИ ОТ ВАТИКАНА С ЛИКОВЕТЕ НА СВЕТИТЕ БРАТЯ КИРИЛ И МЕТОДИЙ


Save Save Save Save