Новини
  •      Подготвителната група на ДГ "Мечо Пух" в Габрово смая родители и гости на...още...
  •          520 ученици от начални, основни и средни училища в Русе, Плевен,...още...
  •          Кукли, детски колички, порцеланови бебета, музикални инструменти,...още...
  •       "Мъдростта на българина и остроумието на габровеца" е постановката,...още...
  •      За трета поредна година възпитаници от школата по изобразително изкуство...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Възрожденски учебници"
Ключът на науката или всекидневни явления в природата, пояснени от д-р Е. С. Брюера. Превод [от френски] Стефана С. Бобчева. Цариград, В печатницата на Карапетров и друж., 1874. 384 с.
Инв. № 814 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малко политическо земеописание, съставено от Иван Н. Момчилова. Книгопродавница Момчилова и сие в Търново, 1869. 72 с. – Начални книжки за децата в първоначалните ни народни училища. Книжка VІ.
Инв. № 768 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Из Часослова. Первоначалное упражнение за чтений священных книг в употреблению в болгарских училищах. Трето издание. Книжарница Д. В. Манчов. Пловдив, Свищов, Солун, 1876. 48 с.
Инв. № 818 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Учебна книга за великия божи мир. Превел от руски Н. Д. Козлев. Напечатал с помощта на г-да Дима Петровича, благовейнаго отца Георгия С. Козлева и Петка Лазарова Челегирева. Браила, печатница Х. Д. Паничкова, 1873. 96 с.
Инв. № 769 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Оглашение кратко за болгарските деца. Собрано и списано на славено-болгарский язик от Аверкиа П. С., монаха Рилскаго. С благословением же Белоградскаго архиепископа и сея Сербий митрополита г. Петра напечатано. В Белийград, у книгопечатня Княжества Сербий, 1852. 70 с.
Инв. № 1948 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Малък православен катихизис, наряден от Й. Груева. Четвърто издание. Книжярница на Хр. Г. Данов и Сие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1873. 32 с.
Инв. № 1947 В
още...
Рачуница от Павле Радивоевич, 1864 г.
Рачуница за ниже гимназие Княжества Србие. По системи Д-ра Франца Мочника. Составио Пок. Павле Радивоевич професор полугимнасие. Друго оделен. Београду у държавной штамперия, 1864. 93 с.
Инв. № 2012 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Учебник по географията на Азия, Африка, Америка, Австралия и Европа във физическо, етнографическо и политическо отношение, съставен на руски от К. Смирнова (Превод от 12-то издание с допълнение за Росия и Европ. Турция). Намира за продан при Габровското училище. 1874. (Печатница на Българското отделение на Янко С. Ковачев и с-ие.) [Виена] 259 с.
Инв. № 2007 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Буквар с картинки от Иван Н. Момчилова. Пето издание. Книгопродавница Момчилова и Сие в Търново и Русе, 1875. (Във Виена, у печатница Л. Сонер и др.) 24 с.
Инв. № 1807 В
още...
Колекция "Възрожденски учебници"
Опитна физика с 368 хубави чрътежи, съставени на французкий язик от А. Гано, а преведена от Й. Груев. Книжярница на Хр. Г. Данов и с-ие в Пловдив, Русчюк, Велес, 1869. (Във Виена, у книгопечатн. Л. Сомерова. Фигурити гравирал Л. Хаан) 613 с.
Инв. № 755 В още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявкаЕкспонат на месеца

Протоколна и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН

     
Save Save Save Save