Новини
  •    Приключи Вторият национален ученически конкурс „Времена и будители”, организиран...още...
  •    Националният музей на образованието и Регионалното управление на образованието –...още...
  •    Открит урок по История и цивилизации, изнесен от десетокласници на Националната...още...
  •    Любимите на всяко поколение нагледни пособия в класната стая - картите по история и...още...
  • В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието –...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за висшите класове на средните училища, 1892 г.. Автор: Росицки, Франтишек. Превел на български от второ чешко издание, прибавление География и Палеонтология на растенията от второто немско издание: Явашов, Анание. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9444 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за I клас, 1905 г. Автори: Нейчев, Ив., асистент в университета, Николов, Т. и Гочев, В. П,, учители при I Софийска мъжка гимназия. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 10384 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за V клас на реалните училища, 1924 г.. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В. Седмо стереотипно издание. Учебникът е съставен по най-новите научни и методични изисквания, и според програмата от 14. 01. 1922 г.Одобрен от МНП със заповед № 3268/01.09.1924 г. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 6924 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за горен класически и реален курс, 1893 г.. Автор: Д-р Фрич, Антон. Превод от II издание Явашев, Анани. Издание и печат на "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 9428 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по зоология за V клас на гимназиите, 1926 г.. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В. Осмо поправено издание. Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 12210 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по ботаника за горните класове на средните училища, 1906 г. Автори: Нейчев, Ив., Гочев, В., Николов, Т..  Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 12209 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по естествена история за V гимназиален клас, 1914 г. Автори: д-р Николов, Т., Велчев, Ст. и Нейчев, Ив.. Одобрен от МНП. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов" - Пловдив. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 8954 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Основи по ботаника. Част II. Специална ботаника. Учебник за студенти от СУ "Климент Охридски", 1929 г. Автор: проф. д-р Петков, Стефан. Печатница "Художник", София, 515 с. Издание "Университетска библиотека № 73. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 6031 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по биология за VII клас на реалните и полукласически гимназии и за педагогическите училища, 1925 г. Автор: проф. д-р Консулов, Стефан. Одобрен от МНП. Печатница "Художник", София. Печатно. Оригинал.
МОБГ Инв. № 2109 НИ още...
Учебник по ботаника за ІV клас на гимназиите, София, 1949 г.
Учебник по ботаника за ІV клас на гимназиите, София, 1949 г. Издание ІV, 190 с. Автори: проф. д-р Д. Йорданов, Андрей Коцев, Иван Ганчев, д-р К. Йорд. Попов, Ил. Карагеоргиев. Държавно издателство "Народна просвета". Печатница на Д. И. "Народна просвета". Оригинал. Печатно.
Съдържа уроци: Съставни части на клетката, Устройство на семената, Състав на семената, Торене и обработване на почвата, Видоизменени корени, Фотосинтеза, Бактерии, Водорасли, Гъби, Мъхове и др.МОБГ Инв. № 4972 ННИ
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка