Новини
  •    Рисунки и постери на ученици от цялата страна, в които е пресъздадена идеята за...още...
  • Национален музей на образованието обявява свободно работно място за заемане на 1...още...
  •     Деца от подготвителна група „Калинка” на ДГ „Младост” - Габрово преживяха...още...
  •     Габрово отбеляза тържествено 125 години предучилищно образование. Събитието,...още...
  •    По покана на доц. д-р Николай Кънев, декан на Историческия факултет към ВТУ „Св. Св....още...
всички новини

Дигитализации

За славянското произхождение на дунавските българе. Превод на Христо Ботев, 1875 г.
За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски. (Превод от руски) [на Хр. Ботев] Букурещ. Издало "Дружество за разпространение на полезни знания", 1875. (В печатницата на "Знание") 119 с.
Инв. № 975 В
още...
Акатист или неседално пение. Превод на Никола Грънчаров и Стоян Робовски, 1866 г.
Акатист или неседално пение на пресвета Богородица и приснодева Мария за благолюбивите православни християни от поп Никола Г. Гранчарова и Стояна П. А. Робовскаго (еленчани). Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1866. 96 с. 1 обр. на Богородица.
Инв. № 972 В
още...
Кратко здравословие от Сава Доброплодни, 1865 г.
Кратко здравословие или уроци, за да си вардим здравието. Събрани и наредени от С. И. Доброплоднаго. Болград, Училищ. книгопечатница, 1865. 79 с.
Инв. № 971 В
още...
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1853 г.
Кратко описание на святата и преславна гора Атонска. Съчинено от священодякона А. Хилендарца, а изправено от А. П. П. Гранитскаго. Цариград, в типографията на Т. Дивичиана, 1853, 96 с.
Инв. № 867 В
още...
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1867 г. (II изд.)
Кратко описание на светата и преславна гора Атонска. Издава са втори път за ползата на общежителния Хилендарский монастир в Света гора. Поправено от А. П. Гранитскаго. Русчюк, печатницата на Дунавската област, 1867. 71 с. 4 обр.
Инв. № 866 В
още...
Описание на Татарпазарджишката каза от Стефан Захариев, 1870 г.
Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза с една харта и таблица за различни стари памятници. Съчинено от Стефан Захариев, т. пазарджиченин. Виена, печятница на Л. Сомер и сие, 1870. 80 с. 1 табл. 1 карта.
Инв. № 857 В
още...
Месяцослов на 1833 год. [1832 г.]
Месяцослов на 1833 год. В Санктпетербург, при Императорской академии наук. [1832 г.]. 303 с. /Руски език/.
Инв. № 2028 В
още...
Новороссийский календар на 1840-й год, 1839 г.
Новороссийский календар на 1840-й год, издаваемый при Ришельевском лицее. Одесса. В Городской типографии. 1839. 92 с.
Инв. № 2026 В
още...
Гречаская грамматика, составленная от Д. Поповым, 1836 г.
Гречаская грамматика, составленная по Буттману. Д. Поповым, (бывшим Профессором Греческой Словесности в С. Петерб. Университет). Санктпетербург. В Типографии Императорской Академии Наук. 1836. 1488 с.
Инв. № 2025 В
още...
Турецкая грамматика. Переведенная от Рейнголдом Габлицлем, 1777 г.
Турецкая грамматика, или краткой и легкой способ к обучению турецкаго языка… Переведенная с Французкаго языка Императорскаго московскаго университета студентом Рейнголдом Габлицлем, в Москве. При Императорском университета, 1777 года. 585 с.
Инв. № 2024 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявкаЕКСПОНАТ НА МЕСЕЦА


Поздравителен адрес от Трета Софийска девическа гимназия по случай 100-годишнината на Габровското училище, 1935 г.