Новини
  •    30-минутен филм за първия училищен кабинет по физика, уреден в Габровската гимназия...още...
  •     Събитията в Първи търновски революционен окръг по време на Априлското въстание...още...
  •    Днес България тържествено отбелязва 200 години от рождението на Съби Стойков...още...
  •    Съвместен урок по английски език на тема „Ролята на взаимното обучение в...още...
  •    От своето създаване Националният музей на образованието се гради и развива...още...
всички новини

Дигитализации

Приятелски совети на родителите. Б.а., 1842 г.
Приятелски совети на родителите как требува да отхранват децата си. [Превод ]. В Смирне, в типографии А. Дамианова, 1842. 28 с.
Инв. № 951 В
още...
Надгробный плач. Редактирал Златан Груев, 1858 г.
Надгробный плачь или последование оутреннее святыя и великия субботи, разве целаго синазаря, пророчества и апостола. Редактирал Златан Груев. Напечата ся иждивением г. Димитрия Ангелова, книгопродавца, ко оупотреблению православновосточным божиим церквам и всем изволяющым пъти с. Цареград, в печатница Цар. вестника, 1858. 48 с.
Инв. № 1953 В
още...
Блъгарска гъсла от С. Зафиров и Ц. Желев, 1857 г.
Блъгарска гъсла. Издава ся с иждивения на С. Зафирова и Ц. Желева. Цареград, у книгопечятницата на Ц. вестник, 1857. 78 с.
Инв. № 1820 В
още...
Колекция годишнини Васил Априлов
"Василий Евстатиевич Априлов, мощният подвижник на новото образование в България". Подзаглавие: "Опис на живота му и на деятелността му. По повод на приближающата се стогодишнина от рождението на В. Е. Априлова и по покана от г. г. душеприказчиците негови: Николая Христофоровича Палаузова и Василия Николаевича Рашеева". Светослав Миларов. Одеса, 1888.
Инв. № 12393 НИ
още...
Новый завет. Б.а., 1861 г. (руско издание)
Господа нашего Иисуса Христа. Новый завет. Издание точно сделанное по законному изданию российскимь библейскимь общесвомь вь Санкть-Петербургь в 1823мь году напечатанному. Б.а. Лондон, 1861 г. 595 с.
Инв. № 827 В
още...
Илюстрована библиотека ''Младежко четиво'', 1910 и 1930 г.
Илюстрована библиотека „Младежко четиво“, списание за ученици, 1910 и 1930 г., 6 броя. Излиза под редакцията на Ек. Ст. Андрейчин, Никола Николов и Ив. П. Драгойски. Издание и печат   Д. Кр. Табаков и Ив. Пройков, Варна. Оригинал. Печатно. 1. година I-ва кн. I-ва 80 с.; 2. година I-ва кн. II-ра 104 с.; 3. година I-ва кн. III-та 52 с.; 4. година I-ва кн. IV-та 74 с.; 5. година I-ва кн. V-та 52 с. от 1910 г.; 6.година VII-ма кн. V-та 32 с. от 1930 г.
Инв. № 877 НИ 
още...
Стихосбирка ''Пряпорец и Гусла'' от Иван Вазов, 1882 г. (II изд.)
Народна и стара песнопойка [Пряпорец и гусла от Пейчин]. Издал Павле М. Лютов, София. Нарoдна печатница на Богдан Прошек, 1882. 43 с.
Инв. № 1419 В
още...
Разговори вероизповедни от Янко Салганджиев, 1854 г.
Разговори вероизповедни, нравни и исторически. Преведе от гречески Янко Генчов (ескизаарчанин), 1854. Цариград, типография "Ц. вестник". 176 с.
Инв. № 821 В
още...
Превод на Новия завет от Петър Сапунов, 1828 г.
[Превел] Новий завет сиреч четирите евангелии на четиртях евангелиста, переведени от елинския на българския език, които ся употреблява сега в Болгарията. Който с благословението на сегашнаго митрополита на сичката Угровлахия г. г. Григория при пресветлаго и превисокаго княза Григория Гика воевода наче да ся печати, а подир дохожданието на армията на най-силното империе на сичката Росия прие приличното окончание, през осердието на едного от переводителите, а с спомоществованието и харчта на едноплеменците благочестиви христиани. В Букурещ, в святата Митрополия в лето [1828] юлия месеца. (Типограф Матей Бабянов. Словaредител Слав Канюв, калофериц.) 220 с.
Инв. № 811 В
още...
Разговори между двама християни. Превод на Софроний Хилендарски, 1862 г.
Разговори между двама христиани, от които единат изпитва, а другият е уверен за православието на Източната църква. Преведени от руски и издадени от о. архимандрита Софрония Хилендарски. Превод от четвъртото издание. С. Петроград, в Синодската печатница, 1862. 110 с.
Инв. № 810 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение