Новини
  •    Любимите на всяко поколение нагледни пособия в класната стая - картите по история и...още...
  • В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието –...още...
  • С поднасяне на цветя пред паметника на Васил Априлов днес преди обяд започна...още...
  • През Възраждането в килийните училища, които дават предимно религиозни знания, липсват...още...
  • Творбите на учениците от  СУ „Отец Паисий“, СУ „Райчо Каролев“ и ОУ „Стефан Пешев“ ...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Аерометър, 1872 г. Уред по физика. Хидромеханика. Служи за измерване гъстотата на течности. Съхранява ся в собствена дървена кутия. Произведен в Австрия. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4085 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Модел на око. Уред по физика. Оптика. Оригинал. б.г. Моделът е служел за демонстриране на получаващия се образ - умален, обърнат, действителен, при наблюдение.
МОБГ Инв. № 3994 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Газена лампа. Уред по физика. Оригинал. 1884 г. Била е в кабинетът по физика на Априловска гимназия, където навярно е служела за осветление.
МОБГ Инв. № 1742 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Водна помпа (пръскало). Уред по физика. Механика. Оригинал. б.г. Уредът е предназначен за демонстриране явленията всмукване и налягане на течности, както и за онагледяване действието на водната помпа.
МОБГ Инв. № 3343 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Модел на парна машина с парен котел. Уред по физика. Топлина. Оригинал. б.г. Макетът е използван за онагледяване и изучаване на парния двигател.
МОБГ Инв. № 3348 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Модел на парна машина. Уред по физика. Топлина. Оригинал. б.г. Парната машина е вид двигател с външно горене, който използва топлинната енергия, налична във водната пара, преобразувайки я в механична работа. Първата парна машина е построена през 1679 г. от Дени Папен и представлявала цилиндър с лост, който се издига под действието на парата, а после се спуска под атмосферното налягане след сгъстяването на отработената пара.
МОБГ Инв. № 12361 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Уред демонстриращ капилярност на тръба. Уред по физика. Механика. Оригинал. б. г.
Уредът демонстрира капилярните явления и по-специално зависимостта на издигане на водния стълб от диаметъра на капилярата.
МОБГ Инв. № 3170 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Резонатори на Хелмхолц. Уред по физика. Звук. Оригинал. б.г. Резонансът на Хелмхолц е звуков резонанс на въздуха в кух обем. Наречен е на хелмхолцовия резонатор, устройство, създадено от Херман фон Хелмхолц през 60-те години на 19 век, за да демонстрира височината на различните тонове. Пример за резонанс на Хелмхолц е звукът, създаван с духане в отвора на празна бутилка.
МОБГ Инв. № 3421 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Уред за опита на Оерстед. Уред по физика. Електричество. Оригинал. б.г. През 1820 г. датският физик  Оерстед демонстрира влиянието на електричния ток върху посоката на магнитната стрелка. Той открил, че когато по проводник протича постоянен електричен ток, магнитната стрелка, поставена в близост до него, се отклонява от посоката север-юг. След прекъсване на тока стрелката се връща в началното си положение . Опитът на Оерстед показва, че постоянният ток създава магнитно поле. Това поле се простира в цялото пространство и действа с магнитна сила върху магнитната стрелка по същия начин, по който й действат и полетата, създадени от постоянни магнити.
МОБГ Инв. № 4093 НИ още...
Колекция ''Училищни уреди и апарати''
Стъклен цилиндър с кранче (горелка). Уред по физика. Топлина. Оригинал. б.г.
МОБГ Инв. № 4087 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка