Новини
  •        В края на месец ноември успешно приключи спешният ремонт на сутерена и...още...
  •     Проектът „Детинска мъдрост – музейна забавачница“ на Националния музей на...още...
  •     Публичен урок на тема "Семейството - корени и криле" се проведе в Националния...още...
  • Директорът на НМО - Габровос покана от международно научно списание        ...още...
  •      Националният музей на образованието - Габрово обяви резултатите от...още...
всички новини

1. ВХОДЕН БИЛЕТ:

   ● възрастни – 3 лв.

   ● ученици, студенти и пенсионери – 2 лв.

  ●  семеен билет - 5 лв.

2. БЕЗПЛАТНО:

   ● деца до 7 г.

   ● хора с увреждания;

   ● представители на други музеи.

   ● всички учители и просветни дейци. 


3. БЕЗПЛАТНИ ДНИ ЗА ПОСЕЩЕНИЕ:

    ● 3 март – Ден на Освобождението на България от османско робство

    ● 24 май – Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост;

 

4. БЕСЕДИ:

    ● на български език – 6 лв. /група над 15 човека - 3 лв/

    ● на чужд език – 12 лв.

 

5. ПОЛЗВАНЕ БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД НА МУЗЕЯ:

    ● писмена библиографска справка – 0,10 лв. за заглавие;

    ● ксерокопия от библиотечния фонд на музея: формат А3 – 0,20 лв. (едностранно)

                                                                                   формат А4 – 0,10 лв. (едностранно)

 

6. ПИСМЕНА СПРАВКА ЗА НАЛИЧИЕТО НА ДВИЖИМИ КУЛТУРНИ ЦЕННОСТИ

    в музейния фонд : ● 7 лв. 

 

7. ПОЛЗВАНЕ НА ПРЕДМЕТИ, ДОКУМЕНТИ, СНИМКИ И ДР. ОТ ФОНДА:

    ● по преценка и договаряне с директора на музея.

 

8. ПОЛЗВАНЕ И ДОСТАВКА НА ФОНДОВИ МАТЕРИАЛИ:

    ● от фонд „XV-XIX век” – 2,50 лв.

    ● от фондове „Нова история” и „Най-нова история” – 5,00 лв.

 

9. КСЕРОКОПИРАНЕ НА ДОКУМЕНТИ ОТ ФОНДА (без уникати):

    ● формат А3 – 0,50 лв./стр.

    ● формат А4 – 0,20 лв./стр.  

 

10. КОПИЕ НА СНИМКОВ МАТЕРИАЛ ОТ ФОНДА (без уникати и без обработка):

      ● формат 9/12 – 2 лв./брой;

      ● формат 13/18 – 3 лв./брой;

      ● формат 18/24 – 4 лв./брой;

      ● формат 24/30 – 5 лв./брой;

      ● формат 30/40 – 15 лв./брой.

 

11. ДИГИТАЛИЗИРАНЕ НА ФОНДОВИ МАТЕРИАЛИ:

     ●сканиране на документи и снимки на CD – 2 лв./стр.;

      ●сканиране на документи и снимки на USB – 2 лв./стр.

 

12. ФОТОЗАСНЕМАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИ И ОБЕКТИ, както и фотозаснемане в

      обектите на музея по различни поводи:

       ● професионално – 100 лв./час.

 

13. ИЗГОТВЯНЕ НА ТЕМАТИКО-ЕКСПОЗИЦИОННИ ПЛАНОВЕ ЗА ИЗЛОЖБИ ПО

      ВЪНШНИ ПОРЪЧКИ (в зависимост от площ, брой зали, витрини, експонати, теми,

      каталог): ● от 400 до 2000 лв.

 

14. ОРГАНИЗИРАНЕ НА ИЗЛОЖБИ ПО ВЪНШНИ ПОРЪЧКИ (дизайн): ● 200 лв.

 

11. ПОЛЗВАНЕ НА ЗАЛА:

     ● април – октомври вкл. – 20 лв./час;

     ● ноември – март вкл. – 30 лв./час.

 

 

ПМС № 290 / 20.10.2011 г.

Обн. ДВ, бр. 84, 28.10.2011 гАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


10, 23 ноември

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

  
 

В Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” ще бъдат представени възможностите на музея като образователна среда:

  • маршрути в постоянната експозиция според възрастта на посетителите „Пътеки на знанието”;
  • възможности за провеждане на уроци по учебното съдържание;
  • образователни филми и мултимедийни помагала;
  • нова многофункционална зала с интерактивна дъска с образователен презентационен софтуер, магнитен флипчарт. Оборудването на новата зала позволява  организиране на работни кътове за учениците, презентации, конференции, срещи и други дейности.

За учителите са осигурени информационно-рекламни материали (печатни, мултимедийни, презентационни), а за учениците - подаръци.