Новини
  •       Първият от петте класа на габровското ОУ "Ран Босилек", които спечелиха ...още...
  •        В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание -...още...
  •     Първата инициатива на Националния музей на образованието, посветена на 230 години...още...
  •     Най–пълна информация за изпълнение завещанието на Васил Априлов от неговите...още...
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
всички новини

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПРОГРАМИ

Предлагани от Национален музей на образованието

ДЕТИНСКА МЪДРОСТ – МУЗЕЙНА ЗАБАВАЧНИЦА
 ЕДЮТЕЙМЪНТ

  образование чрез игри и забава за деца от 5 до 7 години

Програмата  съдържа  7 основни теми с времеви обхват  ноември – май.

- Здравей, музей! - Запознаване на учителите със съхраняваните в музея материали (най-вече пособия и игри), свързани с предучилищното възпитание.  Изработване на мултимедийни презентации по темата, предназначени за учителите от цялата страна. Организиране на занятия в детски градини по повод Деня на народните будители и Седмицата на четенето, съпътствани с тематични музейни кътове. Показване на децата оригинални детски книжки и списания от миналото. В част от занятията участват и родители.

- Музей в чекмедже - Запознаване с понятията „музей”, „музеен експонат”, „културна ценност”. Представяне на оригинални материали от музея в детските градини с цел да събудим  любопитството и  интереса на децата към музейните предмети и да им покажем, че музеят може да бъде място, където действа принципът „Забранено е да е Забранено!” и може да се учи, забавлявайки се.

- Игри и играчки в миналото - Занятие в интерактивния тематичен кът „Детска градина по Фрьобеловата метода” с оригинални пособия на Фрьобел. Първоначалното запознаване е база за последващи уроци, често публични, по методите на Фрьобел, Монтесори и Декроли. Уроците се подготвят и реализират с участието на родители и по-възрастни членове от семейството. Те изработват нагледни материали, пособия, събират природни материали. НМО подготвя тематични кътове с експонати и предлага мултимедийни презентации за запознаване на родителите със съответния метод. Децата играят с автентични предмети - „играчките на баба и дядо", в автентична обстановка.
- Училищни писала - Запознаване в интерактивния тематичен кът на килийно училище с пособията за писане от различни исторически периоди. Докосвайки пинакидата, дивита, таблата,  калема и перото, децата добиват представа за времето на своите предци, а това изгражда у тях усет за историческото време и допринася за по-трайната връзка между поколенията в едно семейство.

- В школото на даскал Неофит - Ролеви игри във възстановката на взаимното училище, които формират поведението на децата - повече склонност към внимание, съсредоточаване, старание да отговарят на въпроси:  „Рибното букварче стана ми другарче”, „Аз – буки” /писане на пясък/, „Сглоби, разпознай и спечели” /подреждане на пъзели/. Най-любознателните получават награди.

- Да се забавляваме с мама и тати в музея - Семеен „тиймбилдинг” в НМО. Изразявайки впечатленията си от преживяното в музея, децата рисуват, апликират, моделират и изработват предмети от природни материали. С помощта на родителите си те имат възможност да направят свой собствен експонат. Сътвореното от детските пръстчета и въображение се представя в изложба  „Дойдох, видях, оставих".

- Годишно изпитание - Забавен урок във възстановката на взаимното училище. Децата получават удостоверения за завършена подготвителна група в детската градина и специално изработено от музея свидетелство „Готови за 1-ви клас”.

ОБРАЗОВАТЕЛНА ПРОГРАМА 

„В ШКОЛОТО НА НАШИТЕ ПРЕДЦИ”


    Програмата е предназначена за ученици 2 – 7 клас и включва поредица от занятия на принципа дидактическа анимация, свързани с изучаване и популяризиране историята на образованието с оглед интереса на музейната публика. Всяко занятие е развито в няколко подтеми, което дава възможност за избор на конкретен тематичен кръг или за неколкократно посещение на музея за реализиране на целия модул. Всяка една от темите съдържа лекционна /теоретична/ част, подкрепена с възможностите на мултимедия. Участниците имат възможност да докоснат реални исторически артефакти, да усетят автентичната атмосфера на времето, да участват в ролеви игри. Предвижда се и практическа част, включваща занимания в „Музейна работилница”.

    Тема: „ О письменах”

    ·Създаване на славянската писменост – Глаголица, Кирилица

    · Почитта към Светите братя Кирил и Методий и делото им

  · Книжовни школи – Охридска и Плиско-Преславска, Търновска. Първи и втори Златен век на българската книжнина.

    ·Пътят на книгата – от скрипториума до печатницата

    · Музейна работилница  - „Училище за  калиграфи”

Тема: „Духът на старото школо”

·         Запознаване с учебни пособия и книги, използвани в килийните училища.

·         Дисциплината – награди и наказания в килийното училище.

·         Във взаимното училище. Работа на учениците с взаимоучителните таблици.  Четене и коментар на четивата за здравето и доброто поведение на ученика.

·         „Старото школо разказва” – мултимедийна презентация

·         Музейна работилница – „Да изработим „кавалерия” или „взаимоучителна таблица”

Тема: „Възрожденски учебници”

·         Букварчето – някога и сега

·          „Д-р Петър Берон и Рибният буквар” – мултимедийна презентация

·         Възрожденските учебници - мултимедийна презентация

·         Възрожденските тетрадки - мултимедийна презентация

·         „Рибното букварче стана ми другарче” – анимация във възстановката на взаимното училище

      Тема: „Европейското просветно влияние върху учебното дело в България”

·         Просветен и духовен живот на българите през XVIII – началото на XIX век

·         П. Берон, В. Априлов, Н. Рилски – носители на идеите на новото време.  Създаване на български светски училища. Общата идея, че просвещението и образованието ще изравнят българите с другите европейски държави.

·         Първи български гимназии

·         Българското образование след Освобождението

·         Чужденци – просветни дейци в България. Влияние на европейските педагогически школи върху образованието у нас.

·         „Просветни традиции и модерни времена” – мултимедийна презентация

     Тема: „ Делах благодетелям”

·         Книжовници, просветители, благодетели  през Възраждането

·         Паметни места, свързани с историята на образованието в Габрово – историческа разходка по паментиците на признателност в града – мултимедийна презентация

·         Музейна работилница – изработване на постери по темата

      Тема: „Училищни символи и ритуали” – традиция и съвремие

·        Училищни знамена и печати, ученическа униформа

·        Ученически и младежки организации и съюзи

·        Честване Деня на славянската писменост и култура и химнът на Св. Св. Кирил и Методий

·        „Училищни печати” – мултимедийна презентация

·        Музейна работилница – изработване на албум „Празникът на моето училище”

     Тема: „Вече знам”

·         Викторина – състезание между участниците в образователната програма

·         Изложба на сътвореното в „Музейна работилница”

 

Продължителност на всяко занятие: 45 минути.

Брой занимания: 2 пъти в месеца.

Културен  туризъм. Анимация, туристически маршрути и методика на  екскурзоводната беседа.

Описание: Курсът е подходящ за ученици в 10 - 12 клас. Целта на обучението е да запознае учениците с теоретични и практически познания за културното наследство и тяхното използване. Програмата дава знания и умения за екскурзоводната дейност в областта на културния туризъм. Учениците се запознават с методиката на екскурзоводната беседа и работата в музея. По време на своето обучение те:  
*  запознават се с експозициите и фондовете на музея;
*  разработват туристически маршрути и изработват презентации към тях;
*  представят пред публика екскурзоводната беседа;
*  разработват рекламен продукт за музея;
*  придобиват умения за работа с технически средства: компютър, скенер, принтер, фотоапарат, мултимедия и др..
Продължителност на заниманието: 45 минути.
Брой занимания: 2 пъти в месеца.


Съхраняване на културното наследство. Архивиране, документиране и дигитализиране на културното наследство.

Описание: Курсът е подходящ за ученици в 10 - 12 клас. Целта на обучението е учениците да придобият теоретични и практически познания за  работата в музея. На учениците се предоставя възможността да научат как се издирват, съхраняват и популяризират културните ценности, какво представлява музеят и как той съхранява социалната информация, познанието и предаването на знанията и емоциите посредством музейните експонати. У младите хора се формират навици и умения за общуване с веществените и писмените културни ценности.
•    Работа във фонда и библиотеката на музея.
•    Запознаване с нормативните документи за популяризиране на културните ценности.
•    Запознаване с културните ценности, които се съхраняват в музея и тяхното научно обработване. Архивиране, документиране и дигитализиране.
•    Работа с разнообразни технически средства: компютър, скенер, принтер, фотоапарат, мултимедия и др.
Продължителност на заниманието: 45 минути.
Брой занимания: 2 пъти в месеца.

 

„Аз снимам моето училище”.  Фотография. Видео заснимане. Дигитална обработка на фото и видео файлове.

Описание: Курсът е подходящ за ученици в 9 - 12 клас. Целта на обучението е учениците да придобият теоретични и практически познания за  работата по изработване на учебни визуализации в музея.
Основни понятия и начални стъпки във фотографията. Работа с фотоапарати. Обективи за фотоапарати. Светлина и цветна температура. Светлофилтри. Работа с допълнително осветление. Видове фотография и теория на композиране. Практически упражнения. Софтуерна обработка и постпродукция.
Работа с разнообразни технически средства: компютър, скенер, принтер, фотоапарат, мултимедия и др. Учениците ще завършат своето обучение с изработване на дигитален албум на училището в което учат.
Продължителност на заниманието: 45 минути.
Брой занимания: 2 пъти в месеца.Ученици І – ІV клас

      „Свещените букви” – темата включва:

-         Св. Св. Кирил и Методий и техните ученици

-         Златен век на българската книжнина

-         Търновска книжовна школа. Св. Патриарх Евтимий

-         Паисий Хилендарски и „История славяноболгарская”

-         Д-р Петър Берон и неговият „Рибен буквар”

-         Възстановка на килийно училище

-         Възстановка на взаимно училище

 

Занимателни уроци

„На взаимно училище”

„Рибното букварче стана ми другарче”

„Едно място за всяко нещо и всяко нещо на мястото си” / за дисциплината тогава и сега /

 

Видеопанорама

„Из историята на българското образование” / 20 мин. /

„Без свобода няма образование, без образование няма свобода” /10 мин./

„Денят на народните будители” / 10 мин. /

 

Ученици V – VІІІ клас

 

„Не се гаси туй, що не гасне” – темата включва:

-         Създаване на славянската писменост. Книжнина и книжовни средища ІХ – Х век.

-         Зов за национално пробуждане. Паисий Хилендарски.

-         Софроний Врачански – българите на прага на новия век.

-         Начало на новобългарското образование. Д-р Петър Берон, Васил Априлов, Неофит Рилски. Габровското училище.

 

     „Училищни символи и ритуали” – темата включва:

-         Училищни печати – хералдика и сивмолика.

-         Честването на Деня на славянската писменост и култура и химнът на Св. Св. Кирил и Методий.

-         Училищни знамена.

-         Ученическа униформа.

-         Ученически и младежки организации и съюзи.

 

„Учениците имат должност” / училищната дисциплина – осъзната необходимост и правила / - темата включва:

-         Дисциплинарният правилник на Неофит Рилски – 1837 г.

-         „Устав”, изработен от Н. Рилски в Копривщенското училище.

 

    „Делах благодетелям” – темата включва:

-         Дарителството – зараждане, видове.

-         Видни дарители на българското образование.

 

Занимателни уроци

„На взаимно училище”

„С любов и мъдрост през вековете”

 

Ученици ІХ – ХІІ клас

 

„Европа и българското образование” – темата включва:

-         Новото време и българското общество  VІІІ – нач. На ХІХ в. Просветен и духовен живот. Елинобългарските училища – преход към новобългарската просвета.

-         Идеите на д-р Петър Берон – педагогически замисъл и политическа цел.

-         Васил Априлов – Габровското училище, осъществената програма за масово разпространение на новобългарската просвета. Неофит Рилски.

-         Първи български гимназии.

-         Образованието в България след 1878 г. Училищно законодателство. Развитие на професионално, специално и висше образование.

-         Участие на училища в международния – награди и постижения.

 

 

     „Приятели на музея” – темата включва:

-         Що е музей? Възникване и видове музеи.

-         Същност на екскурзоводната дейност.

-         Подготвяне на екскурзоводна беседа.

-         Първи стъпки при подготвяне на презентация.

 

     „От миналото и настоящето с поглед към бъдещето” – темата включва:

-         Как се съхранява културното наследство.

-         Запознаване с фонда и библиотеката на музея; нормативни документи за популяризиране на културните ценности.

 

   Занимателно – образователни игри :

-         По случай Деня на славянската писменост и култура – 24 май, Деня на народните будители – 1 ноември, патронни и училищни празници музеят предлага образователна игра със състезателен характер, свързана с историята на българското образование.

-         „Детектив в музея” – тестова игра, в която учениците откриват в експозицията частите от пъзел, сглобяват го и разказват за изобразеното на него.

 

   Видеопанорама

 

„Българската ръкописна книга” – 40 мин.

„Из историята на българското образование” – 20 мин.

„Евтимий Търновски” – 30 мин.

„Д-р Петър Берон” – 12 мин.

„Ние живеем за нашите потомци” – 18 мин.

„Неофит Рилски” – 40 мин.

„Без свобода няма образование, без образование няма свобода” – 12 мин.

„Училищни печати” – 12 мин.

„Васил Левски” – 30 мин.

„Д-р Никола Василияди” – 9 мин.

„125 години професионално образование” – 14 мин.

„Просветни традиции и модерни времена” – 15 мин.

„История и съвремие” – 10 мин.

Save Save Save Save SaveАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


22 февруари, петък

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"