Новини
  •       Първият от петте класа на габровското ОУ "Ран Босилек", които спечелиха ...още...
  •        В Националния музей на образованието постъпи изключително ценно издание -...още...
  •     Първата инициатива на Националния музей на образованието, посветена на 230 години...още...
  •     Най–пълна информация за изпълнение завещанието на Васил Априлов от неговите...още...
  •      По повод 230 години от рождението на благодетеля на новобългарското...още...
всички новини
    Протоколната и инвентарна книга на Просветно-педагогическия музей при БАН са сред първите инвентирани материали в основен фонд на Националния музей на образованието - Габрово. Най-ранните дарители на НМО са НИОО „Тодор Самодумов” и МНП – от тях са придобити голяма част от съхранените материали от първия Държавен училищен музей (1905) – София, открит по инициатива на проф. Иван Шишманов, министър на народното просвещение. Първият училищен музей с известни прекъсвания продължава своята дейност до 1945 г.    През 1950 г. към Българската академия на науките се открива Педагогически институт. Една от основните задачи на института е да организира създаването на музей на образованието. В протоколната книга са записани решенията на комисията по организацията и структурирането на музея. На първото заседание с дата 26.05.1951 г. присъстват Цвятко Петков - отговорник на музея, Асен Киселинчев, Христо Василев, София Аврамова – членове. Направен е отчет за трудностите при изграждането на образователната институция. Избрана е комисия, в която е включен и Найден Чакъров като член. Тя взема решение за тематичната структура на музея и изграждането на архив, който да съхранява историята на учебното дело в България.


    През следващите години комисията променя своя състав, като към нея се присъединяват: Л. Краев, А. Цветков, Ж. Атанасов (председател), Хр. Василев. През 1955 г. Педагогическият музей променя името си - Музей на народното образование. Три години по-късно се нарича Музей на българското образование. Дейността на Просветно-педагогическия музей се изразява в издирването и събиране на материали, свързани с историята на образователното дело. През 1964 г. Педагогическият институт преминава под ръководството на МНП с името НИОО „Тодор Самодумов”.


    Протоколите са водени от 1951 до 1964 г. и отразяват решенията за стойността на закупените и дарени материали, които са записани в инвентарната книга. В нея са заведени 405 инвентарни номера за периода 1952-1962 г. Протоколната книга е описана под № 78 С във фонд Най–нова история, а инвентарната книга се съхранява в Научен архив под № 329. Тези културни ценности са важна част от първите материали, постъпили в основния фонд на Националния музей на образованието - създаден с решение на Министерски съвет. Дългогодишната идея за откриване на музей на образованието намира своята реализация през 1973 г. в град Габрово. 
Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


22 февруари, петък

Дни на отворени врати

"Старото школо разказва"

ДЕН НА АПРИЛОВ 

През 2019 година Дните на отворени врати „Старото  школо разказва” започват с ДЕН НА АПРИЛОВ, в който музеят предлага:

  • Маршрути в постоянната експозиция „Пътеки на знанието” ;
  • Тематични беседи, свързани с 230 г. от рождението на благодетеля на новобългарското образование Васил Априлов ;
  • Прожекции на филми:
      " Възпоменание за Априлов"
      "Ние живеем за нашите потомци...";
  • Изложби:
     "Школата е обща и открай светът ако дойдат, нека се учат"
    "Ние живеем за нашите потомци"