Новини
  • Националният музей на образованието ще бъде затворен за посетители от 29 юни до 2 юли...още...
  • В навечерието на 11 май  Националният музей на образованието предложи на габровци и...още...
  •     Под мотото „И ний сме дали нещо на светът...” Националният музей на образованието...още...
  •     Инж. Николай Чобанов от Сливен дари на Националния музей на образованието -...още...
  • е изложбата, която Националният музей на образованието предлага на посетителите през...още...
всички новини

Проф. дин Вера Бонева: Колкото пушки има в музеите, толкова да са и оръдията за създаване на хора

26 Октомври 2018

     "Аз искам колкото пушки има в българските общоисторически  музеи, толкова и оръдия за създаване на хора да има. Тоест, книги, училищни предмети, материали за училищната история, защото това е градивната част от нашата история - каза проф. дин Вера Бонева, научен ръководител на една от секциите в организираната от Националния музей на образованието международна научна конференция "Музеите и училищната история".

     "Наша е ролята да обогатим и отворим още повече Музея за тази училищна история - обърна се тя към участниците в двудневния форум, събрал над 60 представители на музейната и педагогическа общности от цялата страна.  - Това ще доведе до по-голямата привлекателност на музея за образователни програми, до ефекта, който се обсъжда във втората секция на конференцията ("Музейно-училищни практикии образователни програми"), до това, за което говориха колегите от столичното училище "Боян Пенев". Чинът на Боян Пенев, сложен в техния училищен коридор, има толкова възпитателно въздействие, колкото десетки уроци, разкази, видеопрожекции, с които всеки един учител се опитва да увлече нашите деца към миналото и ценностите, които ни сглобяват като нация."

     При закриванетона форума днес на обяд проф. Бонева, ръководител на секция "Съхраняване и представяне на образователната и училищна история", сподели, че обменът на практики и идеи през тези два дни, включително и с музейните специалисти от Словакия, Украйна и Сърбия, е най-големият капитал, с който всеки ще си тръгне от Националния музей на образованието в Габрово.

Закриване на двудневния международен научен форум "Музеите и училищната история" в НМО - Габрово. Пред аудиторията - научните ръководители на конференцията проф. Вера Бонева (в средата) и гл. ас. д-р Тодор Петев, Мая Карагьозова - директор на Националния музей на образованието

     Много висока оценка за работата на конференцията даде и научният ръководител на второто тематично направление - "Музейно-училищни практикии образователни програми", гл. ас. д-р Тодор Петев от Факултета по начална и предучилищна педагогика на СУ ”Св. Климент Охридски”: 

      "Тези два дни за мен бяха едно много силно преживяване, много силен тласък и стимул за работа по насетне. С някой от участниците сме работили заедно и съм изключително радостен да видя това, което са постигнали след последните ни срещи. За тези, с които не се познавам, диапазонът на представеното във втората секция на конференцията беше наистина изключително ценен. Ценен с отношението, ценен с мисълта към наследството, с осмислянето на опитите за превръщане на това наследство в нещо актуално и значимо за нас и за бъдещите поколения. Това е една изключително важна конференция - с връзките, контактите, преживяванията, с идеите, които обменихме.   Те ще оставят спомен и ще бъдат вдъхновение, тласък за по-нататъшна работа."

     Мая Карагьозова, директор на Националния музей на образованието, закри конференцията, споделяйки с участниците още една идея, свързваща музея и училището:

     "Съзнателно замислихме конференцията като среща на академична общност, музейни и архивни експерти и учители. С г-н  Петев имаме идея, която ще ангажира и проф. Бонева - да направим в НМО обучителен център "Музейно училище". Център за съвместно обучение на музейни специалисти и учители - как да работим заедно и да си бъдем полезни. Доказана истина е, че музейните експерти са далеч от музейната педагогика, а учителите (с цялото ми уважение), ангажирани с хиляди други неща, не са наясно какво може да им предложи музеят. Без да игнорирам останалата дейност на музея като институция учителите са връзката, медиаторите между музея и неговата основна публика - учениците. Ние като институция сами не бихме могли да извървим пътя, това е дълъг процес, нека използваме г-н Петев и неговата катедра в Софийския университет, да приобщим всички, които са били на семинара в Пловдив "Музеите като социални и образователни пространства", да бъдете обучители. На този семинар г-н Петев, който е и изпълнителен директор на фондацияМоят музей”, беше водещ лектор. Идеята за център "Музейно училище" отначало беше за габровския регион, но имаме желание тя да стане национална. И сега правим семинари и издаваме сертификат за участие, но държим тази дейност да бъде нормативно уредена. Желаем учителите, които дойдат в центъра и ги обучаваме, да получат кредит, тоест да се отрази на тяхното кариерно развитие."

Павлина Минковска, директор на ДГ „Младост” - Габрово, и Бистра Георгиева, ДГ „Мики Маус” - Габрово (вляво), участници в конференцията и дългогодишни партньори на НМО, с научния ръководител г. ас. д-р Тодор Петев

     Международният научен форум "Музеите и училищната история" е част от инициативите по повод 45 години Национален музей на образованието - наследник и продължител на  създадения през 1905 г. Държавен училищен музей, и се провежда под патронажа на Министерството на образованието и науката.

     Всички събития в програмата на честването носят знака на Европейската година на културното наследство 2018.

 

Втори ден от работата на участниците в тематично направление Музейно-училищи практики и образователни програми. На преден план - д-р Маргарита Бозова, директор на ОУ "Яне Сандански" в Пловдив, която говори за ролята на училищния директор за утвърждаване на ефективно партньорство музей - училище, и Йорданка Сираков, учител от същото училище, която изнесе доклад на тема "Музеят - място за развитие изследователските умения на участниците от начален етап".
НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка