Новини
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
  •    Националният музей на образованието, който на Трети март ще работи с вход свободен, е...още...
  •    Излезе от печат новият музеен пътеводител на Национален музей на образованието –...още...
  •    Днес се навършват 175 години от рождението на Райчо Каролев (1846 – 1928), просветен деец...още...
  •    През януари се навършват 155 години от рождението на Борис Стефанов Митов – български...още...
всички новини

НАГРАДА „МУЗЕЙНИТЕ РЕСУРСИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО”

22 Януари 2021

НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „МУЗЕЙНО УЧИЛИЩЕ”

 

ОБЯВЯВА

 

НАГРАДА

МУЗЕЙНИТЕ РЕСУРСИ В ОНЛАЙН ОБУЧЕНИЕТО”

 

Национален център „Музейно училище” е партньорска инициатива на Национален музей на образованието и Регионално управление на образованието – Габрово.

 

ЦЕЛИ НА НАГРАДАТА:

Стимулира учители, които прилагат творчески подход в използването на музейни ресурси в онлайн обучението.

Насърчава връзката между образователни и културни  институции.

Популяризира добри музейно-педагогически практики в онлайн обучението.

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

За наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението“ могат да кандидатстват учители, разработили и реализирали съвместно с музейни специалисти урок по учебната програма, в който се представя съхраненото в музеи и галерии културно-историческо наследство чрез съвременни информационно-комуникационни технологии.

Участниците изпращат своята разработка съобразно възможностите за нейното представяне (в .doc формат, презентация или видео файл).

Всяка разработка трябва да бъде придружена с информация за  участника (три имена, телефон, електронна поща, адрес, училище и музей/музеен специалист, с който/които е работил).

 

КРИТЕРИЙ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ:

·        Конкретно формулирани цели, които отговарят на учебното съдържание, на възможностите и потребностите на учениците.

·        Подбор на подходящи музейни ресурси за постигане на учебната цел.

·        Създава възможност за активно отношение на учениците към използваните музейни ресурси (чрез попълване на работен лист, решаване на тест или занимателно упражнение).

·        Подпомага овладяването на учебната цел.

·        Включването на музейните ресурси да бъде измеримо като цел/резултат (създаване нов емоционален момент, поддържане интереса към културното наследство и др.)

·        Музейните ресурси да са ангажирани с целта на разработката (включване „на живо“ на музеен специалист, използване на музейно дигитализирани ресурси, видео филм, YouTube клипче и др.)

·        Оригиналност и творчество при реализиране на урока.

 

СРОК ЗА УЧАСТИЕ:

Материалите трябва да бъдат изпратени до 30 юни 2021 г. на е-mail: nmo@abv.bg с тема: За наградата „Музейните ресурси в онлайн обучението”.

 

НАГРАДА:

Наградата  „Музейните ресурси в онлайн обучението” е таблет.

 

Жури от експерти в образованието и музейни специалисти ще определи носителя на наградата, който ще бъде обявен в началото на учебната 2021/2022 година  на сайта на музея https://nmogabrovo.com/ и сайта на НЦ „Музейно училище”  https://nmo-shkolo.com/

 

Всички учители, кандидатствали за наградата,  получават грамота от Национален център „Музейно училище”.

 

За допълнителна информация: nmo@abv.bg, nmopr@abv.bg,

тел: 066 806 461, 066 800 770

НазадАдрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение