Новини
  •    Днес България тържествено отбелязва 200 години от рождението на Съби Стойков...още...
  •    Съвместен урок по английски език на тема „Ролята на взаимното обучение в...още...
  •    От своето създаване Националният музей на образованието се гради и развива...още...
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
  •    Националният музей на образованието, който на Трети март ще работи с вход свободен, е...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Кратка история на българите от най-стари времена до днес. Станишев, Николай Хр. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., София, 1942 г. Оригинал, печатно. 253 с.
Инв. № 10124 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Обща и българска история за III-ти клас на прогимназиите. Кепов, Ив. П.; Кепова, Вана Ив. Второ непроменено издание. Книгоиздателство Христо Г. Данов - О. О. Д-во., Пловдив, 1938 г. Оригинал, печатно. 182 с.
Инв. № 8220 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Българска история. Учебник за III-ти прогимназиален клас със седемнадесет (17) образа в текста. Баждаров, Г. Книгоиздателство Ив. Х. Николов. Печатница ,,Витоша" на Г. Богданов и С-ие, София, 1914 г. Оригинал, печатно. 196 с.
Инв. № 7567 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Географския-атлас, учебник за средните училища. Книга III. Европа, за IV гимназиален клас. Автор; Гочев, В. П. Книгоиздателство "Хр. Г. Данов", Пловдив, 1912 г. Оригинал. Първо издание.
МОБГ Инв. № 7727 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Всемирна търговска география и статистика. Книжка I. Търговска география и статистика на Балканския полуостров. Учебник за търговските, занаятчийските, земледелческите и средните училища и за самоуци. Автор: Пранчов, Стоян. Преподавател в Държавното Търговско Училище в Свищов. Според програмата на Министерството на просвещението. Печатница "Съединение" на Славков и Попов, Свищов, 1888 г. Оригинал.
МОБГ Инв. № 5167 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Отечествена география с географията на другите страни в Балканския полуостров и Румъния. Учебник за долните класове на гимназиите и другите класни училища. Автор: Кънчов, Васил. Издателство и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1897 г., 177 с. Оригинал. Второ преработено издание.
МОБГ Инв. № 3704 НИ още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Кратак катихизис. Преведи от сърбски на български Теодор Т. Хрулев, взаимоучител свищовский, а напечата се с иждивението на Иована Стоянова. Мер. Букурещ в типографията на Нифона Митрополита, 1858. 29 с.
Инв. № 962 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по география за трети клас на народните прогимназии. Автори: Минев, П., п. Василев, Ив.. Трето променено издание, одобрено от МНП със заповед № 2244 от 19 май 1943 г. Книгоиздателство "П. Мартулков" - София, 1943 г., 152 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 4801 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по геология и минералогия за горните класове на средните училища. Автори: Д-р Бончев, Ст. и Нейчев, Ив. Учебникът е съставен по най-новите методични изисквания. Пето стереотипно издание, одобрено от МНП със заповед № 2906 от 6 август 1924 г.
Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1924 г., 164 с. Оригинал.
МОБГ Инв. № 7607 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
География на България. Учебник за средните учебни заведения. Автори: Карел и Херман Шкорпил. С притурка за географията на съседните на България земи. Автор; И. Велков. Издание и печат Хр. Г. Данов, Пловдив,1889 г., 188 с. Оригинал. Второ преработено и допълнено издание. С 14 фигури в текста.
МОБГ Инв. № 3661 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение