Новини
  •    Днес България тържествено отбелязва 200 години от рождението на Съби Стойков...още...
  •    Съвместен урок по английски език на тема „Ролята на взаимното обучение в...още...
  •    От своето създаване Националният музей на образованието се гради и развива...още...
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
  •    Националният музей на образованието, който на Трети март ще работи с вход свободен, е...още...
всички новини

Дигитализации

Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Сметанка” - учебник за четвърто отделение. Автори: Пенов, Ив. Н. и Спиров, К. София, 1908 г., 72с. Оригинал. Четвърто преработено издание.
МОБГ Инв. № 15418 НИ още...
Колекция ''Възрожденски учебници''
Първа храна за здравият чолешкий ум, школска и домашна книга за децата [от К. Тр. Тим]. Първен преведена на гръцки от немский език, а сега от гръцки на български превел и издал Тодор Н. Шишков. Цариград, в печатницата Ц-го вестника и содружие, 1860. 109 с.
Инв. № 868 В
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Сметанка за второ отделение” с практическо ръководство за учителя. Тодоров Хр. Второ издание, одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 1853 от 23.08.1908 г. Издава Ив. Х. Николов – книжар, печатница на П. М. Бъзайтов, София, 1908 г.. Оригинал, печатно. 62 с. 
МОБГ Инв. № 15451 НИ
още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
Учебник по аритметика за втори клас на народните прогимназии. Автор: Симеонов, Живко. София, 1941 г., 120 с. Оригинал. Първо издание.
МОБГ Инв. № 15423 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Обща и българска история”, учебник за втори клас на народните прогимназии. Автори: Орманджиев, Ив. П. и Велкова, Мара Ив., София, 1941 г., 136 с. Оригинал. Първо издание.
МОБГ Инв. № 15421 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Граматика за Старобългарски език по всичкото му развитие”. Момчилов, И. Н. Второ издание. Издава Книгопродавницата на Н. П. Неделкович и др., Търново; Печатница на И. Н. Вернай (Л. Сомер), 1884 г. Оригинал, печатно. 240 с.
Инв. № 15450 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Синтаксис на българския език за трети клас”. Иванов М. Второ издание. Рецензирано и одобрено от Министерството на народното просвещение със заповед № 1670 от 3.09.1905 г. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1905 г. Оригинал, печатно. 123 с.
МОБГ Инв. № 15449 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
,,Първоначални познания от Политическа Икономия”. Гарние Йо. Шесто издание. Превод на Х. Д. Черновеждий. Издание и печат на Хр. Г. Данов, Пловдив, 1884 г. Оригинал, печатно. 156 с.
МОБГ Инв. № 15448 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Сметанка”, учебник за четвърто отделение. Автори: Пенков, Ив. Н. и Спиров, К. София, 1908 г., 72с. Оригинал. Печатно.Четвърто преработено издание.
МОБГ Инв. № 15418 НИ още...
Колекция "Учебници 1878-1944 г."
„Уроци по старобългарски езикъ” за втора година среден курс от основните училища. Според програмата наредил Гюдюлевъ, Н. Ив. Пловдив, 1894 г., 34 с. Оригинал. Четвърто издание.
МОБГ Инв. № 15415 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение