Новини
  •    Конкурсът е по инициатива на Синдиката на българските учители – Габрово и се...още...
  •    Тържествено награждаване на победителите от Габрово в общинския етап на...още...
  •    Във всяка музейна възстановка ви очаква изненада. В килийното училище ще се срещнете...още...
  •    30-минутен филм за първия училищен кабинет по физика, уреден в Габровската гимназия...още...
  •     Събитията в Първи търновски революционен окръг по време на Априлското въстание...още...
всички новини

Дигитализации

Поучение на святаго Генадия. Превод на Христо Георгиев, 1858 г.
Поучение на святаго Генадия патриарха Константинополскаго за вярата и животът християнский. Превел от руский на българский язик за полза на православните братия българи, многолюбимите му единородци Христаки П. Георгиев, казанлъчанин. Цареград, в печатницата Царегр. вестника, 1858. 19 с.
Инв. № 1077 В
още...
Момина китка - пиеса от Кръстьо Пишурка, 1870 г.
Момина китка или книга за секого от [Мари льо Пренс дьо Бомон]. Побългарил от френский Кръстю Ст. Пишурка. Първо издание. Виена, у книгопечатн. Л. Сомер и друж., 1870. 512 с.
Инв. № 1067 В
още...
Ружица или Елограда. Превод на Тодор Станчев, 1870 г.
Ружица от Елограда. Древно събитие. Огледало за родители и деца [от Хр. Шмид]. Превел Т. Х. Станчев. Русчюк, в книгопечятницата на Дунав. област, 1870. 66 с.
Инв. № 1066 В
още...
Езопови басни. Превод на Петко Р. Славейков, 1852 г.
Езопови басни. Превел и наредил Петко Р. Славейков. Букурещ, в книгопечатната у святая Митрополия, 1852 г. 125 с. Църк.-слав. букви.
Инв. № 1050 В
още...
Календар за лето 1843 г. от Константин Огнянович, 1842 г.
Календар за лето 1843. Списан от Конст. Огняновича. Печатан в Цариграде, в славеноболгарска типография на Трудолюбивата пчела [1842]. 87 с. Църк.-слав. букви.
Инв. № 1049 В
още...
Показалец или ръководство от Георги С. Раковски, 1859 г.
Показалец или ръководство, как да ся изискват и издирят най-стари черти нашего бития, язика, народопоколения, стараго ни направления, славнаго ни прошествия и проч. от Г. С. Раковскаго. Чяст първа. Одеса, в типографии П. Францова, 1859. 144 с.
Инв. № 1082 В
още...
Няколко речи о Асеню първому от Георги С. Раковски, 1860 г.
Няколко речи о Асеню първому, великому царю българскому и сина му Асеню второму от Г. С. Раковскаго. У Белград, печятано в Кн. - сърп. книгопечятница, 1860. 128 с. 4 образи от Н. Павлович.
Инв. № 1081 В
още...
За славянското произхождение на дунавските българе. Превод на Христо Ботев, 1875 г.
За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски. (Превод от руски) [на Хр. Ботев] Букурещ. Издало "Дружество за разпространение на полезни знания", 1875. (В печатницата на "Знание") 119 с.
Инв. № 975 В
още...
Акатист или неседално пение. Превод на Никола Грънчаров и Стоян Робовски, 1866 г.
Акатист или неседално пение на пресвета Богородица и приснодева Мария за благолюбивите православни християни от поп Никола Г. Гранчарова и Стояна П. А. Робовскаго (еленчани). Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1866. 96 с. 1 обр. на Богородица.
Инв. № 972 В
още...
Кратко здравословие от Сава Доброплодни, 1865 г.
Кратко здравословие или уроци, за да си вардим здравието. Събрани и наредени от С. И. Доброплоднаго. Болград, Училищ. книгопечатница, 1865. 79 с.
Инв. № 971 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
Без почивни дни

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение