Новини
  •    Габрово – градът, който има изключително важна роля като тил за защитниците на...още...
  •    Националният музей на образованието, който на Трети март ще работи с вход свободен, е...още...
  •    Излезе от печат новият музеен пътеводител на Национален музей на образованието –...още...
  •    Днес се навършват 175 години от рождението на Райчо Каролев (1846 – 1928), просветен деец...още...
  •    През януари се навършват 155 години от рождението на Борис Стефанов Митов – български...още...
всички новини

Дигитализации

За славянското произхождение на дунавските българе. Превод на Христо Ботев, 1875 г.
За славянското произхождение на дунавските българе. Изследование от Д. Иловайски. (Превод от руски) [на Хр. Ботев] Букурещ. Издало "Дружество за разпространение на полезни знания", 1875. (В печатницата на "Знание") 119 с.
Инв. № 975 В
още...
Акатист или неседално пение. Превод на Никола Грънчаров и Стоян Робовски, 1866 г.
Акатист или неседално пение на пресвета Богородица и приснодева Мария за благолюбивите православни християни от поп Никола Г. Гранчарова и Стояна П. А. Робовскаго (еленчани). Русчюк, в печатницата на Дунавската област, 1866. 96 с. 1 обр. на Богородица.
Инв. № 972 В
още...
Кратко здравословие от Сава Доброплодни, 1865 г.
Кратко здравословие или уроци, за да си вардим здравието. Събрани и наредени от С. И. Доброплоднаго. Болград, Училищ. книгопечатница, 1865. 79 с.
Инв. № 971 В
още...
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1853 г.
Кратко описание на святата и преславна гора Атонска. Съчинено от священодякона А. Хилендарца, а изправено от А. П. П. Гранитскаго. Цариград, в типографията на Т. Дивичиана, 1853, 96 с.
Инв. № 867 В
още...
Кратко описание на Атонската гора. Съчинено от Антоний Хилендарец, 1867 г. (II изд.)
Кратко описание на светата и преславна гора Атонска. Издава са втори път за ползата на общежителния Хилендарский монастир в Света гора. Поправено от А. П. Гранитскаго. Русчюк, печатницата на Дунавската област, 1867. 71 с. 4 обр.
Инв. № 866 В
още...
Описание на Татарпазарджишката каза от Стефан Захариев, 1870 г.
Географико-историко-статистическо описание на Татарпазарджишката каза с една харта и таблица за различни стари памятници. Съчинено от Стефан Захариев, т. пазарджиченин. Виена, печятница на Л. Сомер и сие, 1870. 80 с. 1 табл. 1 карта.
Инв. № 857 В
още...
Месяцослов на 1833 год. [1832 г.]
Месяцослов на 1833 год. В Санктпетербург, при Императорской академии наук. [1832 г.]. 303 с. /Руски език/.
Инв. № 2028 В
още...
Новороссийский календар на 1840-й год, 1839 г.
Новороссийский календар на 1840-й год, издаваемый при Ришельевском лицее. Одесса. В Городской типографии. 1839. 92 с.
Инв. № 2026 В
още...
Гречаская грамматика, составленная от Д. Поповым, 1836 г.
Гречаская грамматика, составленная по Буттману. Д. Поповым, (бывшим Профессором Греческой Словесности в С. Петерб. Университет). Санктпетербург. В Типографии Императорской Академии Наук. 1836. 1488 с.
Инв. № 2025 В
още...
Турецкая грамматика. Переведенная от Рейнголдом Габлицлем, 1777 г.
Турецкая грамматика, или краткой и легкой способ к обучению турецкаго языка… Переведенная с Французкаго языка Императорскаго московскаго университета студентом Рейнголдом Габлицлем, в Москве. При Императорском университета, 1777 года. 585 с.
Инв. № 2024 В
още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@abv.bg - администрация
nmopr@abv.bg - екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:30 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение