Новини
  •    В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на...още...
  •    Инициативата е посветена на 100-годишнината от основаването на БМЧК, който и до днес е...още...
  • От 4 октомври 2021 г. Националният музей на образованието преминава към зимно работно време.още...
  • Учителката Малина Тодорова от СУ „Христо Ботев” във Враца спечели наградата на Национален...още...
  •    Националният музей на образованието се включи в 38-то издание на инициативата...още...
всички новини

Дигитализации

Удостоверения за завършено II, III и IV отделение на Пена Цветкова Христова, 1937/38/39 г.
Удостоверения за завършено II, III и IV отделение на Пена Цветкова Христова, 1936/37/38 г.
Удостоверение № 29/14 юни 1936 г. за завършено II отделение от Народно основно училище "Христо Ботев" в с. Бичкиня, Габровска околия;
Удостоверение № 57/20 юни 1937 г. за завършено III отделение от Народно основно училище "Христо Ботев" в с. Бичкиня, Габровска околия;
Удостоверение № 85/19 юни 1938 г. за завършено IV отделение от Народно основно училище "Христо Ботев" в с. Бичкиня, Габровска околия. Оригинали. Формуляри. 3 бр.
Инв. № 9095 НИ още...
Свидетелство № 171 за завършено IV отделение на Лидия Стефанова Пешкирева, 1941 г.
Свидетелство № 171 за завършено IV отделение на Лидия Стефанова Пешкирева, от Народно първоначално училище „Падалско”, гр. Габрово. Оригинал. Формуляр, печатно и ръкопис. 1941 г., 1 л.
Инв. № 15459 НИ още...
Отчет за успеха, поведението и отсъствията на Косьо Максимов, 24 юни 1875 г.
Отчет № 1037 за успеха, поведението и отсъствията на Косьо Максимов, ученик от III-ти клас на главното мъжко Габровско училище за I-то и II-то шестмесечие на учебната 1874/5 г. с подписи на учителите - Андрей Манолов, Стефан Калпазанов, Петър Генчев, Васил Михов и Нестор Марков. Габрово, 24 юни 1875 г. 1 с.
Инв. № 996 В
още...
Диплом на Женско благотворително дружество ''Майчина грижа", Габрово, 1943 г.
Диплом на г-жа Мария Ст. Добрева от Женско благотворително дружество ''Майчина грижа", Габрово, 15 февруари 1943 г. Правоъгълна форма. Оригинал. Ръкопис с рисувани стилизирани орнаменти, върху лист картон прегънат на две.
МОБГ Инв. № 12140 НИ още...
''Карта за легитимация на Маргарита Чобанова'', 1934-36 г.
Карта за легитимация на Маргарита Чобанова издадена от Физико-математически факултет при Университет в София. Софийски университет, 1934-36 г. Оригинал. Формуляр, печатно и ръкопис.
Инв. № 15436 НИ
още...
"Уверение № 1052 на Маргарита Чобанова", 1934 г.
Уверение № 1052 на Маргарита Чобанова издадено в уверение, че тя е сирак от войната. Окръжно бюро за п. п. от войните, 1934 г. Оригинал. Формуляр, печатно и ръкопис. 2 с.
Инв. № 15435 НИ
още...
Ученическа книжка на Димитър Байльозов, 1933/37 г.
Ученическа книжка на Димитър Байльозов от Трета софийска образцова мъжка гимназия, 1933/37 г. Оригинал. Формуляр, печатно и ръкопис. 178 с.
Инв. № 15349 НИ
още...
Трудов уволнителен билет на Георги Василев Карастанев, 1933 г.
Трудов уволнителен билет на Георги Василев Карастанев, от с. Малко Яларе, Дряновско, 12.10.1933 г. Четвърти трудов набор от 1924 г., № 435 от наборния списък. Записан в книгата на уволнените трудоваци под № 7. Изходящ № 568/933. Оригинал. Формуляр, печатно и ръкопис. 4 с.
Инв. № 15324 НИ
още...
Уведомително писмо до Георги Василев Карастанев, 1944 г.
Уведомително писмо от Областна училищна инспекция в гр. Битоля до Георги Василев Карастанев, първоначален учител в с. Боище, Битолско, 1944 г. Оригинал. Формуляр, печатно и машинопис . 1 с.
Инв. № 15314 НИ
още...
Свидетелство № 400 на Кирил Йорданов Ялъмов, 1954 г.
Свидетелство № 400 на Кирил Йорданов Ялъмов в уверение на това, че през 1953/54 учебна година е завършил успешно едногодишен курс при Централната младежка школа „Г. Димитров” на ЦК на ДКМС. Формуляр. Ръкопис. Оригинал.
Инв. № 29658 ННИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg - Администрация
nmopr@abv.bg - Екскурзоводи
nmo.nief@abv.bg - Уредници

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение