Новини
  • Национален център „Музейно училище“ – партньорска инициатива на Национален музей на...още...
  •      По традиция на 1 ноември Национален музей на образованието и Регионално...още...
  •    В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на...още...
  •    На 27 септември в Габрово, в духовното пространство пред РБ „Априлов – Палаузов“ и...още...
  • От 1 септември 2023 г. се извършва актуализация на ценоразписа на услугите в НМО – Габрово....още...
всички новини

Дигитализации

Свидетелство серия РЯ № 38123 на подполковник Недьо Петров Радев, 10.04.1986 г.
Свидетелство серия РЯ № 38123 на подполковник Недьо Петров Радев, за завършен курс по специалност Гражданска отбрана за щабни офицери от Министерството на отбраната на СССР. 10 април 1986 година.
Инв. № 29927 ННИ още...
Диплома серия О № 000934 на майор инж. Недьо Петров Радев, 01.08.1983 г.
Диплома серия О № 000934 на майор инж. Недьо Петров Радев, за завършено висше военно академично образование във Военна академия „Г. С. Раковски”, випуск „Родопски” 1983 г. Регистрационен № 290. 01. август 1983 година.
Инв. № 29926 ННИ още...
Диплом № 1752 на ст. шк. Недьо Петров Радев, 05 август 1965 година.
Диплом № 1752 на ст. шк. Недьо Петров Радев от Народна школа за запасни офицери „Христо Ботев”, гр. Плевен. 05 август 1965 година.
Инв. № 29917 ННИ още...
Свидетелство за зрелост № 859, 30.06.1946 г.
Свидетелство за зрелост № 859 от Пловдивската духовна семинария на Нено Стефанов Цонков. 30.06.1946 г.
Инв. № 29914 ННИ още...
Свидетелство № 358 за завършен курс, 16.06.1946 г.
Свидетелство № 358 за завършен курс на Допълнителното земеделско училище в гр. Габрово, на Мария Генева Ненова, 16.06.1946 г.
Инв. № 29912 ННИ още...
Свидетелство № 30 за четвърто отделение на Мария Генева Ненова, 06.06.1940 г.
Свидетелство № 30 за  четвърто отделение на Мария Генева Ненова, от Народно първоначално училище с. Миневци, Габровска околия. 06.06.1940 г.
Инв. № 15540 НИ още...
Удостоверение № 23 за четвърто отделение на Мария Генева Ненова, 04.06.1939 г.
Удостоверение № 23 за четвърто отделение на Мария Генева Ненова, от Народно първоначално училище с. Миневци, Габровска околия. 04.06.1939 г.
Инв. № 15539 НИ още...
Удостоверение № 12 за трето отделение на Мария Генева Ненова, 05.06.1938 г.
Удостоверение № 12 за трето отделение на Мария Генева Ненова, от Народно първоначално училище с. Миневци, Габровска околия. 05.06.1938 г.
Инв. № 15538 НИ още...
Удостоверение № 6 за второ отделение на Мария Генева Ненова, 06.06.1937 г.
Удостоверение № 6 за второ отделение на Мария Генева Ненова, от Народно първоначално училище с. Миневци, Габровска околия. 06.06.1937 г.
Инв. № 15537 НИ още...
Удостоверения за завършено II, III и IV отделение на Пена Цветкова Христова, 1937/38/39 г.
Удостоверения за завършено II, III и IV отделение на Пена Цветкова Христова, 1936/37/38 г.
Удостоверение № 29/14 юни 1936 г. за завършено II отделение от Народно основно училище "Христо Ботев" в с. Бичкиня, Габровска околия;
Удостоверение № 57/20 юни 1937 г. за завършено III отделение от Народно основно училище "Христо Ботев" в с. Бичкиня, Габровска околия;
Удостоверение № 85/19 юни 1938 г. за завършено IV отделение от Народно основно училище "Христо Ботев" в с. Бичкиня, Габровска околия. Оригинали. Формуляри. 3 бр.
Инв. № 9095 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00 /м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00 /м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка


Съобщение