Новини
  • Национален център „Музейно училище“ – партньорска инициатива на Национален музей на...още...
  •      По традиция на 1 ноември Национален музей на образованието и Регионално...още...
  •    В обявения от Национален музей на образованието и Регионално управление на...още...
  •    На 27 септември в Габрово, в духовното пространство пред РБ „Априлов – Палаузов“ и...още...
  • От 1 септември 2023 г. се извършва актуализация на ценоразписа на услугите в НМО – Габрово....още...
всички новини

Дигитализации

Програма за основни училища в България, 1894 г.
Програма за основни училища в България. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1894 г.
Към Програмата са подвързани:
Програма на предметите в първоначалните училища. Изработена от Първия учителски събор /София 01-20 август 1885 г./ и утвърдена със Заповед № 186 /07 септември 1885 г.;
Програма за Основните училища в България. Окръжно № 15335 /05 октомври 1907 г. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1907 г.;
Програма за Учителските институти. Утвърдена за временно действие със Заповед № 3231 /09 август 1921 г. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1921 г.
МОБГ Инв. № 6713 НИ още...
Програма за IV и V класове на Средното реално училище, 1934 г.
Програма за IV и V класове на Средното реално училище. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1934 г. 68 с.
МОБГ Инв. № 6717 НИ още...
Програма за Народните основни училища, 1935 г.
Програма за Народните основни училища /детски градини, първоначални училища и прогимназии/. Утвърдена със заповед № 1287/20 септември 1935 г. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1935 г.
МОБГ Инв. № 2433 НИ още...
Програма за Народните основни училища, 1938 г.
Програма за Народните основни училища /детски градини, първоначални училища и прогимназии/. Утвърдена със заповед № 1146/04 юли 1938 г. Издава Министерството на народното просвещение, Отделение за основните училища, София, 1938 г.
МОБГ Инв. № 2801 НИ още...
Програма за Средните специални училища, 1923 г.
Програма за Средните специални училища. Утвърдена със заповед № 207/17 януари 1923 г. Издава Министерството на народното просвещение, София, 1923 г. Подписана от министър Стоян Омарчевски.
МОБГ Инв. № 2469 НИ още...
Програма за Народните основни училища, 1939 г.
Програма за Народните основни училища /детски градини, първоначални училища и прогимназии/. Утвърдена със заповед № 1146/04 юли 1939 г. Издава Министерството на народното просвещение, Отделение за основните училища, София, 1939 г.
МОБГ Инв. № 5695 НИ още...
Програма за Народните средни училища, 1925 г.
Програма за Народните средни училища /гимназии и педагогически училища/. Утвърдена със заповед № 2426/04 август 1925 г. Издава Министерството на народното просвещение, Отделение за средните и висши училища и университета, София, 1925 г.
МОБГ Инв. № 2795 НИ още...
Програма за средното реално училище, 1935 г.
Програма за Средното реално училище публикувана в списание ''Училищен преглед'', год. XXXIV - кн. 12, август 1935 г. Издава Министерството на народното просвещение, София.
МОБГ Инв. № 3162 НИ още...
Програми на Габровските училища от Р. Каролев, П. Генчев, Ив. Гюзелев, 1873 г.
Програми на габровските училища. Цариград, в печатницата на Д. Арамияна с буквите на в. "Право", 1873. 35 с.
Инв. № 826 В
още...
Програми за началното училище, 1955 г.
Програми за началното училище. Одобрени от Министерство на народната просвета, Управление общо образование, Учебно-методически отдел. Съдържа: учебен план и учебни програми по: български език; аритметика; естествознание; география; история; рисуване; пеене; ръчен труд; краснопис. Държавна печатница "Георги Димитров", София, 1955, 108 с. Оригинал. Печатно.
Инв. № 2290 ННИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00 /м. април - м. октомври /
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00 /м. ноември - м. март/
събота и неделя - по заявка


Съобщение