Новини
  • От 1 септември 2023 г. се извършва актуализация на ценоразписа на услугите в НМО – Габрово....още...
  • Изложбата „120 години Храм-паметник „Рождество Христово“ бе официално открита в...още...
  • Изложбата „120 години Храм-паметник „Рождество Христово“ ще бъде открита на 7 август от 17:30...още...
  • Четвърти национален ученически конкурс ''Времена и будители'' още...
  • Резултати от ученически конкурс ''Васил Левски през моя поглед и сърце'', посветен на 150...още...
всички новини

Дигитализации

Програма за висшите педагогически курсове, 1920 г.
Програма за висшите педагогически курсове, 1920 г. Утвърдена със временна заповед № 2235/30.08.1917 г. МНП. Държавна печатница - София. 59 с.
Инв. № 12108 ННИ още...
Правилник за гимназиите, 1939 г.
Правилник за гимназиите. Утвърден за временно действие с указ № 47/06 юли 1939 г., обнародван в "Държавен вестник" бр. 173 /07 август 1939 г. Официално издание Министерство на народното просвещение, 1939 г. 135 с.
МОБГ Инв. № 2463 НИ още...
Правилник и програми за уредбата, управлението и вътрешния ред на допълнителните училища в България, 1931 г.
Правилник и програми за уредбата, управлението и вътрешния ред на допълнителните училища в България, 1931 г. Одобрен от министъра на търговията, промишлеността и труда със Заповед № 2829 /27 декември 1930 г. 72 стр.
МОБГ Инв. № 2458 НИ още...
Правилник за учебниците и учебните помагала в народноите училища, 1935 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала в народните училища. Утвърден с указ № 60/31 август 1935 г., обнародван в "Държавен вестник" бр. 199 /05 септември 1935 г. Издава Министерство на народното просвещение, 1935 г.
МОБГ Инв. № 10031 НИ още...
Правилник за учебниците и учебните помагала, 1930 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала. Утвърден с указ № 241/18 юли 1930 г., обнародван в "Държавен вестник" бр. 100 /05 август 1930 г. Издава Министерство на народното просвещение, 1930 г.
МОБГ Инв. № 10034 НИ още...
Правилник за народните средни училища, 1936 г.
Правилник за народните средни училища, 1936 г. Трето стереотипно издание. Утвърден за временно действие с указ № 291/23 ноември 1926 г., обнародван в бр. 201 на "Държавен вестник" от 04 декември 1926 г.
МОБГ Инв. № 2776 НИ още...
Правилник за народните средни училища, 1929 г.
Правилник за народните средни училища, 1929 г. Утвърден за временно действие с указ № 291/23 ноември 1926 г., обнародван в бр. 201 на "Държавен вестник" от 04 декември 1926 г.
МОБГ Инв. № 2775 НИ още...
Правилник за народните средни училища, 1926 г.
Правилник за народните средни училища, 1926 г. Утвърден с указ № 291/23 ноември 1926 г., обнародван в бр. 201 на "Държавен вестник" от 04 декември 1926 г.
МОБГ Инв. № 10885 НИ още...
Правилник за професионалните и средните училища, 1923 г.
Правилник за професионалните и средните училища, 1923 г. Утвърден с указ № 120/07 март 1923 г., обнародван в бр. 276 на "Държавен вестник" от 10 март 1923 г.
МОБГ Инв. № 10883 НИ още...
Правилник за учебниците и учебните помагала, 1934 г.
Правилник за учебниците и учебните помагала на Народните училища, 1934 г. Утвърден с указ № 23/25 март 1934 г., обнародван в бр. 4 на "Държавен вестник" от 05 април 1934 г.
МОБГ Инв. № 10033 НИ още...Адрес:
Габрово 5300
ул. "Априловска"15, П.К.62

www.nmogabrovo.com
email:
nmo@mon.bg
nmo@abv.bg

Телефони:
066 / 800 770 - Директор
066 / 800 440 - Уредници
066 / 806 461 - Екскурзоводи

Работно време:
лятно - 09:00 - 18:00
неделя - по заявка

зимно - 08:00 - 17:00
събота и неделя - по заявка


Съобщение